Eğitimde Büyük Sorun "Eşitsizlik

Ankara 24 Saat Kamu kaynaklarıyla yapılan eğitim harcamalarının arttığı ancak yatırım harcamalarının hala istenen düzeyde olmadığı vurgulandı. Türkiye’nin öğrenci başına eğitim harcamasında OECD ortalamasının altında olduğu belirtildi.

 ]]>