Eğitim360° Paris’teydi!

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) ve International Association for Official Statistics (IAOS) tarafından 19-21 Eylül’de 16.sı Paris’te düzenlenen “Better Statistics for Better Lives” konferansında buluştu. Resmi istatistiklerin üretimi, dağıtımı ve kullanımıyla ilgili sorunlara odaklanan konferans resmi istatistikleri daha iyi anlamak, yararlılıklarını artırmak ve zorluklarını ele almak üzerine uluslararası sunumlara ev sahipliği yapmıştır.  Konferansta yer alan sunumların listesine ve programa ulaşmak için tıklayınız. Eğitim 360° nedir? ERG, eğitimde yapısal dönüşüm için nitelikli veri üretir, ürettiği verinin ulaşılabilir ve anlaşılabilir olmasını hedefler. Eğitim 360° bu hedef doğrultusunda, ERG’nin eğitime ilişkin derlediği tüm verilerin herkes tarafından kullanılmasını, hızlı ve kolayca ulaşılmasını sağlamak için Açık Toplum Vakfı’nın desteğiyle hayata geçmiştir. ERG, derlediği verileri Eğitim 360° üzerinde düzenli olarak güncelleyerek ve yenileyerek eğitimdeki gelişmelerin izlenebildiği bir kaynak sunmaya çalışacaktır. Bu websitesinde eğitime dair kapsamlı veriler altı ana eksende özetlenmiştir: eğitimin finansmanı, eğitime erişim ve öğrenci, öğretmenler ve öğrenme süreçleri, eğitimin içeriği ve eğitim ortamları. Her bir bölümde, verilerin grafik ve tablo görünümlerine ulaşılabilir, veriler Excel tablosu olarak indirilebilir. Ayrıca her bir veriye dair detaylı açıklama grafiklerin altında yer alacak şekilde sunulmuştur.

 

     ]]>