Eğitim: Türkiye’nin Avrupa Yolunda “Olmazsa Olmaz”ı

Eğitim: Türkiye’nin Avrupa Yolunda “Olmazsa Olmaz”ı
Eğitim: Türkiye’nin Avrupa Yolunda “Olmazsa Olmaz”ı

Batuhan Aydagül tarafından yazılan ve Turkish Policy Quarterly (www.turkishpolicy.com) dergisinin Bahar 2006 sayısında yayımlanan “Education: An Overarching Acquis For Turkey” makalesinin çevirisi olan yayında daha dinamik ve rekabetçi bir toplum yaratılması, yurttaşların becerilerini geliştirmesi ve potansiyellerini yaşama geçirmesi isteniyorsa, eğitimin kalitesinin ve etkililiğinin artırılması gerektiğini öne sürülüyor. Makale, konuyu şu başlıklar altında inceliyor:

  • Küresel Bağlam
  • Avrupa Boyutu
  • Türkiye Paradoksu
  • Eşitlik
  • Kalite
  • Demokratik Yurttaşlık Eğitimi
  • Sosyal Sermaye
  • Bütünleşme Yolundaki Riskler

 

         PDF İndir

Yorum Yapın