Eğitim Sistemindeki Düşüş GEM Raporu’nda

Eğitim Sistemindeki Düşüş GEM Raporu’nda

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 24 Ekim’de, Küresel Eğitim İzleme Raporu’nu (Global Education Monitoring Report – GEM Raporu) yayımlandı. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), rapordaki Türkiye’yle ilgili önemli tespitleri bir araya getirdi.