Eğitim Reformu da Unutuldu

Radikal, Funda Özkan  Eğitim Reformu Girişimi (ERG) artık her yıl, bir önceki yıl eğitim reformu adına yapılanların ve eksikliklerin çetelesini tutacak. Eğitim izleme raporlarının ilki basın toplantısıyla duyurulmadan önce ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu ile bir araya geldik. İstatistiki bilgilerin yer aldığı Türkiye haritalarında, bariz şu gerçek var: “İstanbul, Ankara, İzmir ile birlikte Güneydoğu illeri okullaşma, derslik sayısı, öğretmen sayısı, kızların oranı, eğitim süresi, okul öncesi eğitim gibi istatistiklerde aynı alarm renginde.” Durumu iyi illerin başında da Kırklareli geliyor. Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, Kırklareli’nin parlak renginin, 1960’lardan itibaren şehirde görev yapan mülki erkân ve şehrin kanaat önderlerinin eğitime ağırlık vermesinden kaynaklandığını vurguladı. ERG’nin raporunda ise Prof. Dr. Tosun Terzioğlu, “Zorunlu eğitim süresinin artırılması, öğretim programlarının değiştirilmesi, eğitim hizmetlerinin daha çok sayıda çocuğa ulaştırılması reformun sadece ilk adımlarıdır. İlk adımların ardından genel seçim süreciyle birlikte eğitim sistemindeki değişimin hızında yaşanan düşüş kaygı vericidir” diyor.]]>