[tt_section_title title_alignment=”text-center” title=”Ağ – Geliştirme”]

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. ERG, Öğretmen Ağı’nın yürütücülüğünü üstlenir.

[/tt_section_title][tt_section_title title_alignment=”text-center” title=”Öğretmen – Ağı”][/tt_section_title]

Öğretmen Ağı; öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek güçlendiği bir paylaşım ve işbirliği ağıdır. Eğitim Reformu Girişimi’nin yürütücülüğünü üstlendiği Öğretmen Ağı, Türkiye’de, eğitim alanında faaliyet gösteren öncü 6 Vakıf; Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Aydın Doğan Vakfı, Enka Vakfı, Mehmet Zorlu Vakfı, Sabancı Vakfı ve Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenir.

Ağ, “bizden bir şey olmaz”, “icat çıkarma şimdi”, “bu yollardan geçtik”, “zaten bildiğim şeyler” gibi kalıpların kırılabileceğine ve değişimin, öğretmenler adına değil öğretmenlerle birlikte başladığına inanır. Farklı disiplinlerle etkileşimden beslenerek, eğitime dokunan paydaş kişi ve kurumlarla işbirliği geliştirerek ve hayat boyu öğrenme anlayışını benimseyerek, öğretmenlerin ve Ağ’ın bir parçası olan herkesin bir arada ürettiği bir öğrenme topluluğu oluşturur.

Öğretmenlerin Desteklenmesi ve Güçlenmesi Neden Önemli?

Biliniyor ki öğretmenler, eğitimin niteliği ile öğrencinin başarısı ve mutluluğu üzerinde en belirleyici role sahip olan aktörler. Dolayısıyla, çocuğun ve toplumun gelişimi için öğretmenlerin desteklenmesi ve güçlenmesi hayati öneme sahiptir. Bu rolün eğitim için öneminin farkında olarak, ERG olarak ATÖLYE ile işbirliği ve Vehbi Koç Vakfı’nın desteğiyle Eylül 2014 – Nisan 2015 arasında “Öğretmen Araştırması”nı yürüttük. Araştırmanın sonuçları şunları gösteriyordu:

[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”fontawesome-icon” icon_position=”icon-position-left” fontawesome_icon=”fa fa-check”]Öğretmenler kendilerini farklı açılardan güçsüz hissediyor,[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”fontawesome-icon” icon_position=”icon-position-left” fontawesome_icon=”fa fa-check”]Mesleki gelişimleri için sunulan kaynakları yetersiz buluyor,[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”fontawesome-icon” icon_position=”icon-position-left” fontawesome_icon=”fa fa-check”]Kişisel gelişim ihtiyaçlarının göz ardı edildiğini düşünüyor,[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”fontawesome-icon” icon_position=”icon-position-left” fontawesome_icon=”fa fa-check”]Öğretmenlik mesleğinin saygınlığını yitirmesinden rahatsızlık duruyor,[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”fontawesome-icon” icon_position=”icon-position-left” fontawesome_icon=”fa fa-check”]Otonomi eksikliği duyuyor,[/tt_icon_block][tt_icon_block show_icon=”yes” icon_style=”icon-default” icon_type=”fontawesome-icon” icon_position=”icon-position-left” fontawesome_icon=”fa fa-check”]Meslektaşları ile iletişim kuramamaktan ve birbirlerinden geri bildirim alamamaktan şikayet ediyor.[/tt_icon_block]

Öğretmen Ağı’nın çerçevesini oluşturan “Değişim Teorisi”, tam da bu verilerden yola çıktı ve “Öğretmen olan birey nasıl güçlenir?” sorusuna cevaben geliştirildi. Değişim Teorisi’ne göre güçlenme; öğretmenlerin hem kişisel hem de mesleki ihtiyaçlarına yanıt veren bir etkileşim ortamında desteklenmesi ile mümkündü. Bir ağ olma fikri böylece ortaya çıktı.

Bir Ağ Olma Hikayesi

Öğretmen Ağı’nın temelleri, 2016 – 2017 yılları arasında gerçekleşen pilot sürecinde atıldı. 11 farklı şehirden toplam 47 öğretmen, 6 destekçi vakıf ve farklı disiplinlerden eğitimin niteliğinin artmasını dert edinen paydaşlarla birlikte, Öğretmen Ağı’nın araç, süreç ve yöntemleri geliştirildi. Geliştirilen Ağ modeli, 2018 Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlandı.

Ağ, öğretmenlerin kendi ilgi, birikim ve yetkinliklerini kullanmaları için olanaklar yaratır ve farklı disiplinlerden beslenmeleri için onlara araç ve yöntemler sunuyor. Hem yüz yüze hem de dijital ortamları kullanarak, öğretmenlerin ve eğitimin diğer paydaşlarının ihtiyaçlarına, yenilikçi yöntemlerle çözüm geliştiriyor. Ağın sürdürülebilirliğini sağlamak için, dijital ve fiziksel altyapıyı oluşturuyor ve eğitim alanında ihtiyaç duyulan kaynakları birbirleriyle buluşturuyor.

Değişime Elçilik Eden Öğretmenler

Ağ çalışmalarına gönüllü olarak dahil olmanın yanı sıra, Öğretmen Ağı’nda geliştirilen araçları uygulamak ve çevresiyle paylaşmak için inisiyatif alan ve harekete geçen öğretmenler, kısaca “Değişim Elçileri” olarak anılıyor.

Bir ağ olma fikri hayat buldukça, öğretmenler kendi potansiyelinin farkına varıyor; motivasyonlarını çözüme ve sınıf içi başarı hikayelerine dönüştürüyor. Her geçen gün daha fazla öğretmen “kabilesini bulduğunu”, “artık öğretmenler odasında yalnız olmadıklarını”, “hiç bu kadar değerli hissetmediklerini” ifade ediyor.

Bir Değişim Elçisi öğretmen, Öğretmen Ağı için ‘Burası Tamamen Bizim’ diyor: 

“Tamamen öğretmenlere inisiyatif sağlamak amacıyla yola çıkan bir şey. Onun için de hiyerarşi olmaması mesela süreç içerisinde, bu çok değerli bir şey. Bence en değerli kılan yanlarından birisi bu: ilişki eşitliği. Sonra, alan açması mesela. Öğretmen Ağı alan açıyor bize. Ben şunu yapacağım dediğinde ‘Evet, yap’ diyor. Yani, Öğretmen Ağı bana açıyor, ben zamanla çevremdeki arkadaşlara açıyorum. Burası tamamen bizim. Öğretmenlerin olan bir yer, onu hissediyorsun.”

Öğretmen Ağı Araçları

Ağ çalışmaları, ‘Etkileşim Araçları’ ile ‘Hibrit Öğrenme Modülleri’ olmak üzere iki ana koldan ilerliyor. 

Etkileşim Araçları; Öğretmenlerin kendi ilgi, birikim ve yetkinliklerini kullanmaları için olanak yaratan ve farklı disiplinlerden beslenmeleri için onlara araç ve yöntemler sunuyor. Araçlar, çeşitli Konuşmalar ve Atölyelerden oluşuyor.

Konuşmalar

Farklı konuşmacıların davet edildiği ilham veren, ufuk açan, akademi ve saha arasında köprü kuran konuşmalardan oluşuyor. Bu konuşmalarda kurulan etkileşim ortamı, konuşmacının ve katılımcıların birbirlerini dinlemelerine ve birbirlerinden öğrenmelerine alan açıyor. Konuşmalar; “Karşılaşmalar”, “SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları” ve “Deneyim Paylaşımları” olmak üzere 3 araçtan oluşur:

[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-center” flat_icon=”flaticon-list91″ title=”Karşılaşmalar”]Öğretmenlerin ya da farklı disiplinlerden kişilerin, ilham veren bir konuşma yaptığı ve katılımcılarla soru-cevap bölümü içeren etkinliklerdir. Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden insanlarla tanıştığı ve birbirinden beslendiği karşılaşmalar etkinliği, eğitime temas eden tüm paydaşların katkısına açıktır.[/tt_icon_block]
[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-center” flat_icon=”flaticon-speech118″ title=”SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları”]Eğitim alanına katkısı olacak akademik çalışmaların çıktılarının, sonuçlarının paylaşıldığı, herkesin katılımına açık konuşmalardır. Şimdiye dek gerçekleştirilen SEÇBİR-Öğretmen Ağı Konuşmaları’nı izlemek için tıklayın. [/tt_icon_block]
[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-center” flat_icon=”flaticon-share11″ title=”Deneyim Paylaşımı”]Öğretmenlerin, ortak bir tema etrafında duygu ve düşüncelerini, görüş ve deneyimlerini, gözlemlerini ve sınıf içi pratiklerini aynı çemberde paylaştıkları etkinliklerdir. Öğretmenler; kendi deneyimlerini ve sorunlarını aktararak birbirlerinin deneyimlerinden beslenir, benzerlik ve farklılıklarından öğrenir, yalnız olmadıklarının farkına varır.[/tt_icon_block]

Atölyeler

Öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerinde yararlanabilecekleri, ihtiyaç duydukları yöntem ve becerileri kazanabilecekleri çalışmalardır. Atölyelerin içerikleri, Ağ içinde yer alan öğretmenlerin ihtiyaçları ve ilgi alanları üzerinden şekillenir; Değişim Elçileri ile deneyimli öğretmenlerin, ilgili konunun uzmanlarının ve farklı disiplinlerden kişilerin katkılarıyla oluşturulur; süreç içerisinde katılımcıların geri bildirimleriyle ve değerlendirmeleriyle geliştirilir.  Öğretmen Ağı Atölyeleri “Öğretmenden Öğretmene” ve “1 Öğretmen 1 Disiplin” olmak üzere 2 araçtan oluşuyor:

[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-center” title=”Öğretmenden Öğretmene”]Öğretmenlerin, ilgi ve uzmanlık alanlarından, bireysel ve mesleki becerilerinden yola çıkarak geliştirdikleri ve kendi iyi örneklerini meslektaşları ile paylaştıkları atölyelerdir. Geri bildirimlerle birbirlerinden beslenen öğretmenler, meslektaşlarının geliştirdikleri bu uygulamaları sınıflarına ve diğer eğitim ortamlarına taşır.[/tt_icon_block]
[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_type=”flat-icon” icon_position=”icon-position-center” title=”1 Öğretmen 1 Disiplin”]Bir öğretmen ve farklı disiplinden bir kişinin bir arada geliştirdiği ve disiplinlerarası etkileşimin eğitime nasıl katkı sunabileceğini ortaya koyduğu atölyelerdir. Farklı disiplinden öğrendikleri ile kendi deneyimleri arasında bir bağ kuran öğretmenler, eğitim ortamları için yenilikçi örnek ve çözüm önerisi geliştirmek üzere bu disiplinden beslenir.[/tt_icon_block]

Hibrit Öğrenme Modülleri

Hem yüz yüze hem de dijital ortamları kullanarak öğretmenlerin ve eğitimin diğer paydaşlarının ihtiyaç duyduğu uygulamalara yönelik destek sağlayan Hibrit Öğrenme Modülleri, “Düşünme Becerileri” ve “Yaratıcı Problem Çözme” Programları ile “Eylem Araştırmacısı Öğretmen” ve “1 Çözüm 10 Sınıf”tan oluşuyor.

[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_type=”fontawesome-icon” icon_position=”icon-position-left” title=”Düşünme Becerileri Programı” fontawesome_icon=”fa fa-tasks”]Düşünme Becerileri Programı, öğretmenlerin ve onların yardımıyla öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanır. Program, Temel Düşünme Becerileri ve Pedagojik Uygulama Becerileri olmak üzere 2 ayrı atölye serisinden oluşur. Temel Düşünme Becerileri Atölyeleri, öğretmenlerin düşünme becerilerini sosyal ve bilimsel meseleler zemininde, sistematik uygulama ve değerlendirme yoluyla geliştirmelerini geliştirmelerine destek olmayı hedefler. Serinin ikinci ayağı olan Pedagojik Uygulama Becerileri Atölyeleri’nde ise bu gelişimin öğrencilere yansıması için öğretmenlerle sınıf içi uygulamalar üzerinde çalışılır.[/tt_icon_block]
[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_type=”fontawesome-icon” icon_position=”icon-position-left” title=”Yaratıcı Problem Çözme Programı” fontawesome_icon=”fa fa-tasks”]Ortak bir probleme çözüm üretmek üzere Tasarım Odaklı Düşünme metodolojisinden yararlanılan ve öğretmenlerin grup halinde çalıştıkları atölye serisidir. Öğretmenler, her gün karşılaştıkları problemlere farklı bir bakış açısıyla yaklaşır ve kendi problemlerine yaratıcı çözümler geliştirmek için yeni bir yöntem öğrenir.

4 hafta süren programda öğretmenler, gruplar halinde çalışarak, belirledikleri sorunun muhataplarıyla görüşmeler yaparak, farklı bir bakış açısı geliştirip, önerdikleri çözümleri kesin çözüm kabul etmeden önce test eder ve prototipler. Yaratıcı Problem Çözme Programı’nın konusu, Ağ içindeki öğretmenlere yapılan çağrı sonucunda belirlenir.[/tt_icon_block]

[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_type=”fontawesome-icon” icon_position=”icon-position-left” title=”Eylem Araştırmacı Öğretmen” fontawesome_icon=”fa fa-tasks”]Öğretmenlerin kendi deneyimlerini anlamlandırarak kapsayıcı eğitime ilişkin çözümler üretmelerini hedefleyen bir araştırma sürecidir. Kendi deneyimlerini anlamlandırma yolunda öğretmenlere, kapsayıcı eğitim ve çocuk katılımı konusunda teorik arkaplan bilgisi sunar. Programla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayın[/tt_icon_block]
[tt_icon_block show_icon=”yes” icon_type=”fontawesome-icon” icon_position=”icon-position-left” title=”1 Çözüm 10 Sınıf” fontawesome_icon=”fa fa-tasks”]1 Çözüm 10 Sınıf, Ağ çalışmaları kapsamında eğitimin problemlerine yönelik geliştirilen yaratıcı çözüm fikirlerinin, öğretmenler tarafından uygulandığı ve onların geri bildirimleriyle geliştirildiği atölye serisidir. Öğretmenler aracılığıyla sınıftaki etkisi ölçülen çözümlerin eğitim politikalarını bilgilendirmesi ve ülke genelinde yaygınlaşması amaçlanır. 1 Çözüm 10 Sınıf ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayın.[/tt_icon_block]

Öğretmenlerimiz diyor ki;

[tt_testimonials el_class=”Öğretmenlerimiz diyor ki;”][tt_testimonial]“Birlikte olmak iyi hissettiriyor”.

[/tt_testimonial][tt_testimonial]“Hiyerarşinin olmaması iyi hissettiriyor.”[/tt_testimonial][tt_testimonial]Öğretmen Ağı, herkesin birbirine ihtiyaç duyduğu, eksik, yalnız hissettiği bir zamanda öğretmenleri bir araya getiren bir platform. Yeni insanlar katıldıkça Ağ da bir sarmaşık gibi büyüyecek; öğretmenler de bilişsel ve duygusal olarak desteklendikçe kaynakları öğrencileriyle buluşturabileceklerdir.[/tt_testimonial][tt_testimonial]“Farklı disiplinlerden beslenmek güçlendiriyor.”

[/tt_testimonial][tt_testimonial]“Farklı paydalaşların erişilebilir olması değerli hissettiriyor.”

[/tt_testimonial][tt_testimonial]Buradan paylaştıkça çoğalan bir duyguyu götürüyorum, iyi ki buranın bir parçasıyım.[/tt_testimonial][tt_testimonial]Buraya gelirken ağ kafasına dair pek bir fikrim yoktu, ancak umudum ve inancım vardı. Öğretmen Ağı’nın bana, benden hareketle de öğrencilerime dokunabileceğini hissediyordum. Arkadaşlarımın ve eğitmenlerimin samimiyetiyle, hiyerarşinin olmadığı bir ortamda eğitim hakkında konuşuyor olmak bana çok iyi geldi. Artık, sınıfıma daha güçlü bir öğretmen olarak dönüyorum.[/tt_testimonial][/tt_testimonials]

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.