Eğitim İzleme Raporu 2017-18 Danışma Toplantısı için Ankara’daydık

ERG, 10 yıldır eğitimi izliyor ve eğitim alanında yaşanan gelişmeleri Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla değerlendiriyor. Bu yıl 11.si yayımlanacak olan raporun danışma toplantısı için Ankara’daydık. Eğitim İzleme Raporu 2017-18’in taslağı üzerinden paydaşların görüşlerini aldık. Eğitim sisteminin son bir yıldaki gelişmelerini değerlendirdiğimiz raporumuz kamuoyuna ve karar alıcıların kullanımına Kasım 2018’de sunulacak.

Veriye dayalı ve katılımcı politika yapım kültürünün oluşmasına katkı sunma amacıyla düzenlediğimiz toplantıya uzmanlar, STK’lar, bakanlıklar ve eğitimin diğer paydaşları katıldı. Raporumuza fikir ve geribildirim aldığımız toplantıda aynı zamanda hepimizi etkileyen eğitim sorunlarını tartıştık.

Geçtiğimiz yıl yayımlanan Eğitim İzleme Raporu 2016-17 ise “güncellenen” öğretim programlarını, Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 bağlamında öğretmen politikalarını; özel okullardaki artışı ve teşvikleri; eğitim harcamalarını; eğitim ortamlarını, Suriyeli çocukların eğitimine ilişkin gelişmeleri ve eğitimin çıktılarını değerlendirmişti. Avrupa Roman Hakları Merkezi Türkiye Gözlemcisi ve Roman Hakları Forumu Kurucusu Hacer Foggo’nun önsözü ve Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. H. Giray Berberoğlu’nun sonsözü ile yayımlanan rapor, kapsayıcı eğitim politikalarına duyulan gereksinimi ve “çocuğun iyi olma hali” yaklaşımının politika ve uygulamalara rehberlik etmesinin önemini de vurgulamıştı.