ERG, eğitimde yaşanan değişimleri her yıl yayımladığı “Eğitim İzleme Raporları” aracılığıyla kamuoyuna ve ilgili tüm paydaşlara sunuyor. ERG, raporlarla eğitim politikalarına ilişkin daha üretken ve katılımcı tartışmalara destek olmayı ve eğitimle ilgili eleştirel ve bütüncül değerlendirmeler sunmayı amaçlıyor.

ERG, her yıl yayımladığı Eğitim İzleme Raporları ile eğitim sistemindeki politika ve uygulamalarla ilgili olarak tutarlı, bütüncül ve eleştirel değerlendirmeler sunuyor. Bu raporların altıncısı olan Eğitim İzleme Raporu 2012’de, Türkiye eğitim sisteminde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaşanan gelişmeler, yönetişim ve finansman, eğitime katılım, öğretmenler ve öğrenme süreçleri, eğitimin içeriği, öğrenme ortamları ve eğitimin çıktıları başlıkları altında ele alındı. Kamuoyunun 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaşanan önemli gelişmelere ilişkin nesnel bir değerlendirmeye erişebilmesini amaçlayan raporda, bu dönemde uygulamaya geçen ve zorunlu eğitimin süresini, yapısını ve içeriğini köklü biçimde değiştiren “4+4+4” düzenlemesinin ilk yılında yaşananlar da önemli yer buldu. 2012 yılında uygulaması hız kazanan FATİH Projesi; öğretmen niteliğine ilişkin güncel çalışmalar; öğretim programları ve materyallerindeki değişiklikler; yeni uygulamaya konulan seçmeli derslerin incelenmesi ve TIMSS 2011 sonuçları da raporda öne çıkan diğer konular arasında yer alıyor.

İlginizi Çekebilecek İçerikler

ARKA PLAN | Eğitime Ayrılan Kaynaklar

2022 yılında Millî Eğitim Bakanlığı en yüksek bütçe ayrılan ikinci bakanlık oldu. Nitelikli eğitimin eğitime ayrılan kaynaklarla da ilişkili olduğunu düşünürsek eğitimciler başta olmak üzere eğitimin tüm paydaşlarının eğitime ayrılan kaynakları anlaması, eğitimin niteliğini izlemek için de oldukça önemli. ARKA PLAN’ın yeni bölümünde eğitime ayrılan

Eğitim 360° (30): Nitelikli Eğitim İçin Bütçe: Eğitime Ayrılan Kaynakların Durumu ve İhtiyaçlar

Medyascope ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360°‘ın bu bölümünde Ekin Gamze Gencer ve Özgenur Korlu nitelikli eğitim için eğitime ayrılan kaynakların önemini, durumunu ve bu alandaki ihtiyaçları değerlendirdi. Özgenur Korlu, eğitim hakkı ve nitelikli eğitim için yapılacak tüm uygulamaların finansal maliyetleri olduğunun altını çizdi ve örnek olarak okulda öğle yemeği uygulamalarını

Eğitim 360° (28): Eğitimin İzleme Raporu 2021: Eğitimin İçeriği Ne Söylüyor?

Medyascope ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360°’ın bu bölümünde Burcu Meltem Arık ve Dr. Şebnem Feriver, eğitimin gezegenimizde yaşanan çoklu krizlere dayanıklı hale gelebilmesi ve bu krizleri önleyebilmesi için değerlendirme ve önerilerini paylaştıkları ERİ 2021: Eğitimin İçeriği dosyasını ele aldı.  Dr. Şebnem Feriver, yaşadığımız krizlerin belirli zihinsel modeller

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.