Eğitim İzleme Raporu 2012

ERG, eğitimde yaşanan değişimleri her yıl yayımladığı “Eğitim İzleme Raporları” aracılığıyla kamuoyuna ve ilgili tüm paydaşlara sunuyor. ERG, raporlarla eğitim politikalarına ilişkin daha üretken ve katılımcı tartışmalara destek olmayı ve eğitimle ilgili eleştirel ve bütüncül değerlendirmeler sunmayı amaçlıyor.

ERG, her yıl yayımladığı Eğitim İzleme Raporları ile eğitim sistemindeki politika ve uygulamalarla ilgili olarak tutarlı, bütüncül ve eleştirel değerlendirmeler sunuyor. Bu raporların altıncısı olan Eğitim İzleme Raporu 2012’de, Türkiye eğitim sisteminde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaşanan gelişmeler, yönetişim ve finansman, eğitime katılım, öğretmenler ve öğrenme süreçleri, eğitimin içeriği, öğrenme ortamları ve eğitimin çıktıları başlıkları altında ele alındı. Kamuoyunun 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yaşanan önemli gelişmelere ilişkin nesnel bir değerlendirmeye erişebilmesini amaçlayan raporda, bu dönemde uygulamaya geçen ve zorunlu eğitimin süresini, yapısını ve içeriğini köklü biçimde değiştiren “4+4+4” düzenlemesinin ilk yılında yaşananlar da önemli yer buldu. 2012 yılında uygulaması hız kazanan FATİH Projesi; öğretmen niteliğine ilişkin güncel çalışmalar; öğretim programları ve materyallerindeki değişiklikler; yeni uygulamaya konulan seçmeli derslerin incelenmesi ve TIMSS 2011 sonuçları da raporda öne çıkan diğer konular arasında yer alıyor.