Eğitim İzleme Raporu 2009

ERG, her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın üçüncüsünü tamamladı. Sunuş yazısı Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder, önsözü İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Nurhan Yentürk ve sonsözü Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü Eşbaşkanı Prof. Dr. İpek Gürkaynak tarafından kaleme alınan raporda, eğitimde özellikle 2009’da yaşanan belli başlı değişim ve gelişmeler ve bunlara yol açan politikalar değerlendiriliyor.

Eğitim İzleme Raporu 2009, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından her yıl yayımlanan Eğitim İzleme Raporları’nın üçüncüsüdür. Bu raporların amacı, eğitim sisteminde ortaya çıkan değişimleri ve gelişmeleri, bu değişimlere sebep olan politikaları değerlendirerek daha görünür kılmak ve kamuoyunun eğitim politikaları hakkındaki bilgi kaynaklarını genişletmektir. Bu rapor yoluyla sunulan bütüncül ve eleştirel değerlendirmenin daha katılımcı politika süreçlerinin ortaya çıkmasına katkıda bulunması hedeflenmektedir.

Eğitim İzleme Raporu 2009’da, ilk raporda oluşturulan ve ikinci raporda geliştirilen kavramsal çerçeve korunmaktadır. Bu kavramsal çerçeve, eğitimin çıktılarını belirleyen dört ana bileşenin analizine dayanmaktaydı. Bu bileşenler, öğrenci, öğrenme-öğretme süreçleri, eğitimin içeriği ve öğrenme ortamları olarak belirlenmişti ve her biri ayrı birer bölümde değerlendirilmişti.

Eğitim İzleme Raporu 2009’daki önemli yeniliklerden biri, raporun sonuna eklenen “Eğitim İzleme Göstergeleri”dir. Bu bölümde, temel eğitim sisteminin performansını izlemeyi kolaylaştıran sayısal veriler, raporun kavramsal çerçevesini takip edecek şekilde sunulmaktadır.