Eğitim İzleme Raporu 2007

Eğitim İzleme Raporu 2007, ERG’nin her yıl hazırlayacağı Eğitim İzleme Raporları’nın ilki. Eğitim izleme raporlarının ilki olması nedeniyle, 2007 raporu sadece son bir yıl içinde yaşanan gelişmeleri ve bu gelişmeler sonucu eğitim çıktılarında gerçekleşen değişimi içermiyor.  Rapor, temel eğitimdeki hızlı değişim sürecinin başlangıç noktası olarak kabul edilebilecek, zorunlu eğitimin beş yıldan sekiz yıla çıkarıldığı 1997 yılı ile 2007 arasındaki dönemin tamamına bakıyor.

ERG ilk olması nedeniyle, 2007 raporuyla bundan sonraki raporlara da bir temel oluşturmayı hedefliyor. Bu çerçevede, raporda sadece 2007 yılına değil, son on yıla geniş bir açıdan bakıldı. Yine aynı nedenle, bu ilk izleme raporunun önemli bir bölümü kullanılan kavramsal çerçeve ve göstergeleri açıklamaya ayrıldı.