Eğitim İzleme Raporu 2013 – 2014

2008 yılından bu yana Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından her yıl yayımlanan raporların yedincisi olan Eğitim İzleme Raporu 2013, eğitim sisteminin dört ana bileşeni (öğrenci, öğretmenler, eğitimin içeriği, öğrenme ortamları) ile eğitimin yönetişimi ve finansmanını ayrıntılı biçimde değerlendiriyor.

Bu yılki raporumuzda son dönemde çok fazla tartışılan ortaöğretimin yeniden yapılandırılması, okul türlerinin azaltılması ve genel liselerin dönüşümü, TEOG sınavı, öğretmen yeterlikleri, öğretmen politikaları, erken çocukluk eğitimindeki gelişmeler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılması süreci, PISA 2012 değerlendirmesinde Türkiye’deki öğrencilerin performansı, özel eğitim, açık liseler, öğretim programlarındaki değişiklikler, eğitimin finansmanı gibi konulara değiniliyor.

Türkiye’de eğitim politikasının önceliklendirilmesine ihtiyaç duyulan sorun alanlarına da dikkat çekerek, politika önerilerine yer verdiğimiz raporun son kısmında ise eğitim izleme göstergeleriyle birlikte eğitim sistemine dair güncel sayısal veriler sunuyoruz.