Medyascope ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360°’ın bu bölümünde Ezgi Tunca moderasyonunda İnanç Özgürlüğü Girişimi Proje Koordinatörü Dr. Mine Yıldırım ve ERG Direktörü Işık Tüzün, Türkiye’de eğitimde din veya inanç özgürlüğünü değerlendirdi.


Programın ilk bölümünde Mine Yıldırım, uluslararası sözleşmeler ışığında çocuğun din veya inanç özgürlüğüne ilişkin bir çerçeve çizdi. Işık Tüzün, çoğulculuğun, farklı kültürler, etnik ve dini gruplar arasında saygıyı, eşitliği desteklemenin de eğitim hakkının bir gereği olduğunu söyledi. Bunun için, eğitim süreç ve ortamlarının dışlayıcı, ayrımcı yaklaşımlardan arındırılmasının; aktif olarak çoğulculuğu, kapsayıcılığı, ayrımcılık karşıtlığını teşvik etmesinin önemine işaret etti. Mine Yıldırım, zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kitaplarında Sünni İslam bakış açısının hâkim olduğunu ve bu durumun insan hakları standartlarıyla uyumsuzluk oluşturduğunu belirtti. Kitaplarda yer alan doktrinsel bilgilerin pozitif önermeler olarak sunulmasına dikkat çekti. Işık Tüzün, Millî Eğitim Bakanlığı’nın çeşitli dernek veya vakıflarla imzaladığı işbirliği protokolleri aracılığıyla yürütülen müfredat dışı etkinliklerine yönelik izleme çalışması yapılırken bilgiye erişimde zorluk yaşandığını, süreçlerin şeffaf bir şekilde yürütülmediğini vurguladı. Programın son bölümünde eğitimde din veya inanç özgürlüğünün güvence altına alınması için çocuk haklarının bütüncül bir şekilde ele alınmasının öneminin altı çizildi. 

İlginizi Çekebilecek İçerikler

20. Millî Eğitim Şûrası Genel Kurulunda Okul Öncesinde Din Eğitimine Dair Alınan Tavsiye Kararı Hakkında Değerlendirme

20. Millî Eğitim Şûrası “Eğitimde Fırsat Eşitliği” ana temasıyla 1-3 Aralık 2021 tarihlerinde Ankara’da toplandı. Şûranın ilk günü açılışa, ikinci günü ihtisas komisyonlarının çalışmalarına, üçüncü günü ise yarım gün süren Genel Kurula ayrıldı. İhtisas komisyonlarında, Şûradan birkaç gün önce MEB tarafından katılımcılarla paylaşılan 117 öneri

Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci

ERG, “din ve eğitim” tartışmalarının farklı paydaşların katıldığı bir diyalog süreci içinde gerçekleşmesi için yakın geçmişte bazı çalışmalar yaptı ve bu konuda değişimin mahkeme kararlarına gereksinim bırakmayacak biçimde, tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldığı katılımcı bir süreç içerisinde yapılandırılması gerektiğini vurguladı. ERG bu politika notuyla,

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.