4+4<8

4+4<8

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çeşitli sendika ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 28 Şubat’ta alt komisyonda tartışıldı. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) de alt komisyon görüşmelerine katılarak yasa teklifine ilişkin çekincelerini paylaştı.  Read More

4+4<8 Kesintisiz Temel Eğitim Nedir?

4+4<8 Kesintisiz Temel Eğitim Nedir?

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 23 Şubat’ta Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda tartışılan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ardından kamuoyunda yaşanan tartışmaların doğru bir temelde gerçekleşmesine katkı yapmak için Kesintisiz Temel Eğitim Nedir? başlıklı bir bilgi notu hazırladı. Read More

4+4+4 Ne getirecek, Ne Götürecek?

4+4+4 Ne getirecek, Ne Götürecek?

23 Şubat 2011 günü saat 10:00’da Swissotel İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında yasa teklifinin gerekçeleri ve doğuracağı sonuçlar, insan hakları ilkeleri ve bilimsel bulgular ışığında tartışıldı ve basın mensuplarının soruları yanıtlandı. Read More

ERG’den Milletvekillerine Mektup

ERG’den Milletvekillerine Mektup

Eğitim Reformu Grişimi (ERG), okullar açılırken ve Meclis’in açılmasına sayılı günler kala, milletvekillerine dosya şeklinde bir mektup göndererek eğitim sistemimizin öncelikle ele alınması gereken sorunlarını listeledi. Read More

Eğitimde İyi Örnekler Çanakkale ve Tekirdağ’daydı

Eğitimde İyi Örnekler Çanakkale ve Tekirdağ’daydı

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK) yerel çalıştayları Eylül seminer döneminde de devam etti. 13 Eylül’de Çanakkale’de düzenlenen çalıştayda 146, 15 Eylül’de Tekirdağ’da düzenlenen çalıştaya ise 110 öğretmen katıldı. İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle ortaklaşa düzenlenen çalıştaylarda İÖK’te gerçekleşen atölye çalışmaları ve sunuşların yanı sıra yerel iyi örnek uygulamaları da katılımcılarla paylaşıldı.

Çanakkale çalıştayı programı için tıklayınız.

Çanakkale çalıştayı sunuş özeti için tıklayınız.

Tekirdağ çalıştayı programı için tıklayınız.

Tekirdağ çalıştayı sunuş özeti için tıklayınız.

Eğitimde İyi Örnekler Antalya, Isparta ve Samsun’daydı!

Eğitimde İyi Örnekler Antalya, Isparta ve Samsun’daydı!

 ERG’nin Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 2011 kapsamında düzenlediği ve Friedrich Ebert Stiftung Derneği tarafından desteklenen yerel çalıştayların 25.cisi, 26.cısı ve 27.cisi sırasıyla 21 Haziran’da Antalya’da, 23 Haziran’da Isparta’da ve 30 Haziran’da Samsun illerinde düzenlendi. İl milli eğitim müdürlükleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen çalıştaylarda, Antalya’da 179, Isparta’da 165 ve Samsun’da 200 katılımcıya ulaşıldı. Read More