Siyaset İlk Kez Din Dersine Girmedi!

Radikal Türkiye’nin din eğitimi, konunun muhatabı siyasetçiler olmadan tartışıldı. Sabancı Üniversitesi’nin ‘Türkiye’de Din Eğitimi’ toplantısında eğitimciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, din eğitiminin siyasi iradenin propagandalarına bağlı olmasından yakındı. Toplantıya davet edilen yedi partiden bir kısmı katılmayacağını bildirirken, bazıları ise katılacağını söylediği halde gelmedi.  Toplantı, üniversitenin Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından dün Karaköy’deki İletişim Ofisi’nde düzenlendi. Açılışta, imam hatip liseleri ve genel olarak din eğitiminin durumu özetlendi. Ardından Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Recep Kaymakcan, yeni ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi programını değerlendirdi. 23 yıl sonra ilk defa din dersi programının yenilendiğini vurgulayan Kaymakcan, aslında programların beş yılda bir yenilenmesi gerektiğini söyledi. Müfredatta Alevilik yetersiz Kaymakcan, eski ve yeni din dersi müfredatını şöyle kıyasladı: “İlk defa geleneksel değerlere modern değerlerle birlikte yer verilmiş. Yine ilk defa müfredatta Alevilik var. Ancak bu, okuma parçalarıyla sınırlı. Verilen yer yetersiz. İslamiyet dışı dinler ise ancak yüzde 10 oranında yer buluyor. Yaşayan Hıristiyanlık konusuna biraz daha yer verilebilir.” Toplantının ikinci bölümünde ise Ensar Vakfı Başkanı Ahmet Şişman, Alevi Federasyonu Genel Başkanı Doğan Bermek, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Türkan Saylan, din eğitiminin nasıl olması gerektiğini tartıştı. Bermek, bugün belli inançların empoze edildiğini belirterek, din eğitiminin inançlara eşit uzaklıkta olması gerektiğini söyledi. Bermek, “Alevilik müfredata alındı ama alış şekli samimi değil. Yapılan değişikliklerin yeterli hale gelmesi iyi niyete bağlı” diye konuştu. Saylan, din eğitiminin yalnızca ortaöğretimde, o da seçmeli veya isteğe bağlı olarak verilmesi gerektiğini savunurken, din derslerinde öğrencilere sıra üzerinde namaz kılınmasının öğretilmesini eleştirdi. Ensar Vakfı Başkanı Şişman, “Okullarda küçük bir mescit niye yok? Mescit olsa namaz kılınması öğretilir” dedi.]]>