Eğitim Reformu Girişimi, “din ve eğitim” ekseninde giderek kendini belli eden değişim ihtiyacının tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldığı katılımcı bir süreç içerisinde değerlendirilmesi amacıyla, Mayıs 2004’te bir tartışma başlattı. Bu şekilde, din eğitiminde yeni politikalar konusunda ilgili iddia sahiplerinin katılımıyla birlikte toplumsal uzlaşı oluşturulması hedeflendi. Bu süreç sonunda ortaya çıkan ortak ilke ve öneriler “Türkiye’de Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı” adıyla yayımlandı. Son zamanlarda din ve eğitim diğer birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de tartışılmaktadır. 1990’ların ikinci yarısından bu yana devam eden AB sürecinde ivme kazanan demokratikleşme, “din ve eğitim” tartışmalarının itici güçlerinden birini oluşturdu. Bu konu son günlerde iki şekilde gündeme geliyor: Bunlardan ilki “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” dersi müfredatının değiştirilmesi. Diğeri ise; Avrupa Birliği boyutunda bir yandan zorunlu din dersinin kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılan başvuru, diğer yandan Avrupa Komisyonu’nun talepleri doğrultusunda gelişen tartışmalar. Eğitim Reformu Girişimi’nin başlattığı ve ülkemizde değişik paydaşların katıldığı düşünme süreci ise din ve eğitim alanındaki değişimin ulusal mahkemeler veya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına gerek kalmaksızın, tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldığı katılımcı bir süreç içerisinde yapılandırılmasını amaçlamıştır.  ]]>

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.