Dijital Dönüşüm, Sanayinin DNA'sına Girmeli

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın düzenlediği Üretimin Geleceği Zirvesi’nde, dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0, bütün yönleriyle ele alındı.

MESS Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen, dijital dönüşümün Türk sanayisinin DNA’sına girmesiyle Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedefine katkı sağlanacağını vurguladı. Önen, dijital dönüşüm yolcuğunda Türk sanayisine destek vererek ülkenin rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), Endüstri 4.0 kavramının ele alındığı ‘Üretimin Geleceği Zirvesi’nde iş dünyasını uzman akademisyen ve şirket temsilcileriyle buluşturdu. Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan Endüstri 4.0, tüm yönleriyle zirvede ele alındı. Endüstri 4.0’ı doğru anlayabilmek, dönüşüm sürecinde doğru stratejilerle hareket etmek, Endüstri 4.0’ın rekabetteki rolü, getireceği değişim, fırsatlar ve Türk sanayisinin güçlendirilmesi gereken yönleri hakkında konuklara detaylı bilgiler verildi. Sanayide kurallar yeniden yazılıyor Zirvenin açılış konuşmasını MESS Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Önen yaptı. Sanayide iş yapma biçimlerinde önemli değişiklikler meydana geldiğini dile getiren Önen, “Dijital teknolojileri temel alarak iş yapma alışkanlıklarını sürekli geliştirmek gerekiyor. Bu yeni vizyon, kurumların ve çalışanların DNA’sına girmeli. Üretimde dijital dönüşüm, üretim zincirinin bütün halkaları tarafından iş kültürü olarak benimsenmeli” diye konuştu. Türkiye’nin sürdürülebilir büyüme hedefine ulaşması açısından dijital dönüşümün önemli olduğunu vurgulayan Önen, dijital dönüşüm yolcuğunda Türk sanayisine destek vererek ülkenin rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmayı amaçladıklarını dile getirdi. Türk sanayisinin yüksek teknolojiyi kullandığı gibi teknolojinin üretilmesinde de söz sahibi olması için her kesimin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden MESS Yönetim Kurulu Başkanı, “Milletler arasındaki bugünkü eşitsizliklerin kaynağı, geçmiş dönemlerin fırsatlarıydı. Bugünün fırsatlarını iyi değerlendirenler de kuşkusuz yarının avantajlı kesimi olacak” dedi. Endüstri 4.0 yeni fırsat ve meslekler yaratacak Önen’in ardından Düsseldorf Uygulamalı İşbilim Enstitüsü CEO’su Prof. Dr. Sascha Stowasser “Dijital Fabrika: Endüstri 4.0” başlıklı bir sunum yaparak Endüstri 4.0’ın Almanya’daki uygulama örneklerini anlattı. Stowasser’in konuşmasında dijital dönüşümün çalışma hayatına ve kurumların rekabet gücüne etkileri değerlendirildi. Küresel üretim ve imalat sanayinde işletme modellerin baştan inşa edildiğini ve buna bağlı olarak çalışma hayatı çerçevesinin yeniden çizildiği bir dönüşüm çağına girildiğini söyleyen Stowasser şu değerlendirmede bulundu: “İlk kez altı yıl önce Uluslararası Hannover sanayi Fuarı’nda adı konulan Endüstri 4.0’da yani dördüncü sanayi devriminde makinelerin birbiriyle iletişim içinde olduğu akıllı üretim süreçlerinin ön plana çıktığını görüyoruz. Ancak dijitalleşmeyi tek kurtarıcı olarak görmemek lazım. Şirketlerde dijitalleşmenin başarılı olmasının birinci koşulu üretim süreçlerinin çok iyi bilinmesidir. Verimsiz bir süreçle otomasyon yapılırsa karmaşıklık ve kaosun ortaya çıkması kaçınılmazdır.” Stowasser sözlerine şöyle devam etti: “Endüstri 4.0’a şüphe ile yaklaşılmasının temelinde dijitalleşme dönüşümünün maliyetli olması ve vasıflı iş gücünün yeterli olmaması yatıyor. Ancak uzun vadeli düşünüldüğünde şirketlerin rekabet gücünü ve pazar payını koruması için bir zorunluluk olduğunun kavranması gerekiyor. Şirketler için dijitalleşmeye geçmenin en doğru zamanı “hemen”dir. Endüstri 4.0 işletmeler için yeni ufuklar açarken, istihdam tarafında yeni meslekler yaratacak. İnsanların robotlarla birlikte ve ortaklaşa çalışacağı bir geleceğe doğru ilerliyoruz.” Türk sanayisi, dijital dönüşümün neresinde? Prof. Stowasser’in ardından, “Sanayide Dijital Dönüşüm” paneline geçildi. Endüstri 4.0 uygulamaları açısından Türk sanayisindeki durumun şirketlerden örneklerle anlatıldığı panelde konuşmacı olarak Arçelik Üretim ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Öztürk, Siemens İcra Kurulu Üyesi Ali Rıza Ersoy, Ford Otosan Dijital Dönüşüm Lideri Hayriye Karakuzu Karadeniz ve ifourzero Technologies Kurucu Ortağı ve CEO’su Ali Tüzmen yer aldı. Panelistler, dijital dönüşümün dayandığı teknolojik gelişmeler, dijital süreç yönetimi ile veri değerlendirmenin önemine değindiler. Endüstri 4.0 ve çalışma hayatı Üretimin Geleceği Zirvesi’nin ikinci paneli, Innovation Group Kurucusu Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu’nun Dijital Dönüşüm ve İşgücü başlıklı sunumunun ardından gerçekleştirildi. “Endüstri 4.0 Perspektifinden İşgücü ve Çalışma Hayatı” konulu panelde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Serdar Sayan, İTÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Kabakcı, Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Batuhan Aydagül, BTS Partners Yönetici Ortağı Avukat Yasin Beceni ve Liderlik Koçu Aylin Bozkurt Tüzmen konuklara Endüstri 4.0’la ilgili yön gösterici bilgiler verdi. Panelde dijital dönüşümün çalışma hayatında yer alan kişilerin beceri ve yetkinliklerine etkisi, eğitim açıklarının tespiti, veri-siber güvenliği gibi konu başlıkları ele alındı.
 ]]>