Türkiye genç nüfusundan yalnız Avrupa’da değil, tüm dünya piyasalarında rekabet edebilecek kadar nitelikli ve aynı zamanda çoğulculuk, özgür düşünce, örgütlenme ve siyasi katılım özgürlüğü ve insan haklarına saygının yer aldığı demokratik bir çerçevede yaşayabilecek ve katkıda bulunabilecek yeni vatandaşlar yetiştirmelidir.

Nitekim, Cumhuriyet’ten bu yana, özellikle 20. yüzyılın son çeyreğinde, Türkiye okullaşma oranlarında ve genel nüfusunun eğitimliliğinin artışında gelişmeler kaydetti. Ancak bugün geldiğimiz nokta diğer ülkelerle karşılaştırma yapıldığında halen yeterli değildir.

ERG tarafından hazırlanan Demografi Bilgi Notu yukarıdaki noktaları destekleyen bilgilere ek olarak nüfus ve istihdam projeksiyonlarının eğitim talebi üzerinde yaratacağı etkileri ortaya koymaktadır.

 

PDF İndir

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Türkiye’nin Kapısındaki Fırsat: 2025’e Doğru Nüfus, Eğitim ve Yeni Açılımlar

ERG için hazırlanan rapor, Türkiye’nin demografik yapısı ve bu yapının eğitim sistemimiz için önümüzdeki yıllarda ne anlama geldiği, ne gibi sorunlar sunduğu, ne gibi fırsat pencereleri açtığı konularını irdelemektedir. Türkiye’nin “demografik armağanı” geçtiğimiz günlerde ülkemizin gündemine oturmuş durumda. Bu konuda pek çok şey yazıldı çizildi.

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.