Çocuklarımız Mutsuz

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG)  “2016-2017 Eğitim İzleme Raporu” açıklandı. Rapora göre; Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA puanları 2012 yılına dek istikrarlı artarken 2015’ten itibaren gerileme başladı. Batı Marmara ile Orta ve Doğu Anadolu’daki öğrencilerin arasındaki fark iki okul yılına denk geliyor. İşte rapordan sonuçlar…
-Millî Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi 2016 yılında 76.4 milyar liradan 85 milyar liraya çıktı. -2016 yılında kamu kaynaklarıyla yapılan öğrenci başına eğitim harcaması okul öncesinde bin 68 lira, ilköğretimde 3 bin 787 lira, genel ortaöğretimde 6 bin 8 lira, mesleki ve teknik ortaöğretimde 7 bin 264 lira oldu. Merkezi yönetim ve yerel yönetim bütçesinden yapılan öğrenci başına eğitim harcaması, okul öncesinde yüzde beş, ilköğretimde yüzde bir, genel ortaöğretimde yüzde üç, mesleki ve teknik ortaöğretimde yüzde 23 arttı. -2016-17 eğitim yılında  okul öncesinde okullulaşma oranları 3-5 yaş için yüzde 36, 4-5 yaş için yüzde 46, 5 yaş için yüzde 59. İller temelinde incelendiğinde, 5 yaş net okullulaşma oranı en yüksek yüzde 82.8 ile Erzincan, en düşük önceki yıl olduğu gibi yüzde 32.3 oranla Şırnak. Bölgeler temelinde incelendiğinde, 5 yaşta en yüksek okullulaşma oranı yüzde 71 ile Batı Marmara’da, en düşük okullulaşma oranı ise yüzde 46.5 ile Güneydoğu Anadolu’da görüldü. -İlkokul düzeyinde net okullulaşma oranı 2016-2017’de yüzde 91.2 oldu. İlkokulda okullulaşmanın en yüksek olduğu iller yüzde 94.7 ile Van ve Şanlıurfa oldu. -Derslik başına düşen öğrenci sayısı Gaziantep’te 31, Şanlıurfa’da 29, Diyarbakır’da 24, İstanbul’da 27 iken Yozgat, Artvin ve Tunceli’de 10, Rize’de 11, Edirne’de 12. -İlkokulda 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilerin oranı 2015’te yüzde 5.6 iken, 2016’da yüzde 5’e geriledi. -Ortaöğretimde net okullulaşma oranı, 2016-17’de yüzde 82.5’e yükseldi. Bölgeler arasında en yüksek okullulaşma oranı yüzde 90.2 ile Doğu Marmara’da. En düşük oran ise yüzde 67.4 ile Kuzeydoğu Anadolu’da. Bolu ve Rize’de yüzde yüz olan net okullulaşma oranı, Ağrı’da yüzde 51.6, Muş’ta yüzde 50.1. -Türkiye’de eğitim çağında (5-17 yaş arası) 833 bin 39 geçici koruma altında Suriyeli çocuk  bulunuyor. Bu çocukların 293 bin 840’ı geçici eğitim merkezlerinde, 190 bin 715’i resmi okullarda öğrenim görüyor. 348 bin 484 çocuk ise eğitim dışında. 538 öğrenciye bir psikolojik danışman -Aralık 2016 verilerine göre Türkiye’de öğretmen sayısı 900 bin 511’e ulaştı. MEB yetkilileri tarafından Ocak 2017’de yapılan açıklamalara göre, yaklaşık 70 bin öğretmen ihtiyacı bulunuyor. 2016-17 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde, Türkiye genelinde öğretmen başına düşen öğrenci sayıları ilkokulda 17, ortaokulda 16, genel ortaöğretimde 13, mesleki ve teknik ortaöğretimde 12 oldu. -Türkiye genelinde ve tüm kademelerde kütüphanesi olan okul oranı yüzde 47. Spor salonu olan okul oranı yüzde 7.5. -Türkiye’de 538 öğrenciye bir psikolojik danışman ve rehber düşüyor. Bölgesel uçurum ve memnuniyetsizlik -Türkiye’nin PISA puanları 2012 yılına dek istikrarlı bir biçimde artma eğilimindeyken, 2015 yılında değerlendirmenin gerçekleştirildiği her üç alanda da geriledi. 2012’de 463 olan fen ortalaması 425’e, 448 olan matematik ortalaması 420’ye, 475 olan okuma ortalama puanı ise 428’e geriledi. Güneydoğu Anadolu ile Orta ve Doğu Anadolu bölgelerinde her üç alanda da puanlar 400’ün altında kaldı. Batı Marmara ile Orta ve Doğu Anadolu’daki öğrencilerin arasındaki fark iki okul yılına denk geliyor. -Uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA’nın 2015 sonuçlarına göre, Türkiye  yaşam memnuniyet ölçeğinin uygulandığı 28 OECD üyesi ve 20 partner ülke ve ekonomi içinde öğrencilerin ortalama yaşam memnuniyetlerinin en düşük olduğu ülke. Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 28.6’sı, 0 ile 10 arasındaki yaşam memnuniyeti ölçeğinde 0 ile 4 arasını seçiyor.  ]]>