Çocuklar, Kazananı Olmayan Savaşın Bir Kez Daha Kaybedeni Oluyor

Bianet, Yüce Yöney Eğitim Reformu Girişimi çatışmaların çocukların haklarını elinden aldığını, TBMM’deki partilerin yasama organının tüm araçlarını kullanarak bu hakları savunması gerektiğini ve eğitimin kesintisiz sürmesinin devletin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Güneydoğu’da şiddetlenerek artan çatışma ortamının çocukların başta yaşama ve gelişme hakları olmak üzere tüm temel haklarını ellerinden aldığını belirtti. “Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın Cizre ve Silopi’de görevli öğretmenlere çalışma yerlerinden ayrılmaları için ‘hizmetiçi eğitim izni’ vermesi çocukların eğitim hakkına dair fiili durumu resmileştirdi. Çocuklar -kazananı olmayan bir savaşta- bir kez daha kaybeden oluyor.” Çağrı ERG hükümeti ve tüm kamu kurumlarını çocukları çatışmadan korumak için azami özen göstermeye ve gereken her türlü önlemi almaya davet etti. Türkiye’de yaşayan tüm çocukların temel haklarının korunmasının kamuoyunun da bir numaralı önceliği olması gerektiğini vurguladı. Barışın altyapısı eğitim Olağanüstü bir durumun devletlerin eğitim hakkına ilişkin yükümlülüklerini ortadan kaldırmadığını dile getiren ERG eğitimin işlevlerini de hatırlattı. “Eğitim, çatışma ve kriz dönemlerinde ve sonrasında çocuklara kendilerini güvende ve desteklenmiş hissettirmenin temel yollarından biridir. “Ayrıca eğitim, halen çatışma yaşanan bölgelerde barışın ve umudun yeniden yeşerebilmesi için gerekli altyapıyı sağlayabilir. “Türkiye Cumhuriyeti okulların sadece fiziksel değil psikolojik ve duygusal olarak da güvenliğini sağlamaktan ve iyi bir eğitimin kesintisiz olarak devam etmesinden birincil derecede sorumludur.” Acil eylem planı nedir? ERG çocukların ve öğretmenlerin bir an önce, barış ortamında tüm temel haklarından yararlanabilmesi için yanıtlanması gereken sorular da ortaya koydu. * Başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere sorumlu kamu kurumlarının bölgede eğitimin normal seyrine dönmesi için acil eylem planları hazır mı? * Öğretmenlerin görevlerine ne zaman dönmesi planlanıyor? * Çocukların eğitim hakkından mahrum kalacağı bu dönemin telafisi için ne öngörülüyor? MEB’in planı var mı? * Valilikler tarafından uygulanan sokağa çıkma yasakları dolayısıyla okula gidemeyen ve bundan dolayı öğretim programının gerisinde kalan ve travmaya maruz kalma riski yüksek olan öğrencilerin TEOG ve LYS sınavlarında yaşadıkları olumsuzluklarla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı ne yapacak? Nasıl destek sağlanacak? * Çocuklara ve öğretmenlere psikososyal destek ne zaman ve nasıl sunulacak? Öğretim programlarının çatışma ortamındaki çocukların gereksinimlerine daha iyi yanıt vermesi nasıl sağlanacak? * Başka ilçelere ve illere göç etmek durumunda kalan çocuklara ne tür destekler sunulacak? Ya uzun vade? * Uzun dönemde, çoğulcu, insan haklarına saygılı ve barışı teşvik eden eğitim içeriklerinin ve yöntemlerinin benimsenmesi için plan yapılıyor mu? ERG 2003’te Sabancı Üniversitesi bünyesinde hayata geçen Eğitim Reformu Girişimi, Türkiye’de toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sağlayacak eğitim reformu politikaları geliştirilmesini amaçlayan bir kuruluş. (YY) * Fotoğraf: Refik Tekin – IMC TV]]>