BirGün: Müfredatta Cinsiyet Eşitliği Problemi

BirGün: Müfredatta Cinsiyet Eşitliği Problemi

Eğitim Reformu Girişimi’nin 27 Kasım’da Karaköy Minerva Han’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna sunduğu Eğitim İzleme Raporu 2017-18’in BirGün Gazetesi’nde yer alan basın yansıması aşağıdadır.