Bingöl Gazetesi: Okulu terk azalıyor

Bingöl Gazetesi: Okulu terk azalıyor

Eğitim Reformu Girişimi’nin 27 Kasım’da Karaköy Minerva Han’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna sunduğu Eğitim İzleme Raporu 2017-18’in Bingöl Gazetesi’nde yer alan basın yansıması aşağıdadır.