Bellek Tazelemesi

Birgün, Ünal Özmen “Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliği” projesi kapsamında bir araya gelen 14 sivil toplum örgütü, yayımladıkları “Eğitimde Eşitlik Kızlara Öncelik Bildirgesi”ni seçimlerden önce tüm partilere iletmişlerdi. Amaçları: Başta kız çocukları olmak üzere herkesin “nitelikli eğitim”den yararlanmasının sağlanması… Sivil kuruluşlar, alınması gereken acil önlemleri sıraladıkları bildirgelerini, devlet yönetimine talip partilere iletirken uygulamanın izleyicisi olacaklarını da belirttiler. Hükümetin konumlanması, komisyonların şekillenmesinden sonra (Ekim 2007) ise temsilcilerini parlamentoya göndererek bildirgenin uygulanması yönünde muhataplarına anımsatmada bulundular. “Bildirge ilgili yerlere iletilmiş, ne diye temcit pilavı gibi önümüze koyuyorsun!” demeyin! Birincisi, politikacıların belleklerine güven olmaz; hafızalarını tazelemek gerek! İkincisi, AKP’den iki bayan milletvekilinin “Türbanın serbest bırakılması kız çocuklarının okula gönderilmesini olumlu etkileyecek.” açıklamalarına bakılırsa sorunun çözümü için başka yollara sapılacağı anlaşılıyor: Bence yukarıda sözünü ettiğim bildirgenin, bir kez daha anımsatılmasında yarar var. Eğitimde eşitlik, kızlara öncelik Zorunlu (ilköğretim) eğitim çağındaki yaklaşık 700 bin kız çocuğun ve sistem dışında bırakılan milyonlarca kadının eğitim sürecine katılmasına ilişkin bildirgenin, gerçekçi olduğu kadar uygulanabilir bulduğumuz önerileri kısaca şöyle: 1. Kız ve erkek çocuklarının doğdukları anda nüfus kaydı altına alınmasını sağlayacak kolaylaştırıcı mekanizmaların geliştirilmesi, 2. Zorunlu eğitim çağında olup eğitim sistemi dışında kalan kız ve erkek çocukların belirlenmesi için MEB-e- Okul veri tabanı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü MER-NİS -Adres Kayıt Sistemi’nin birlikte kullanılır hâle getirilmesi, 3. Beş yaşındaki çocukları kapsayacak okul öncesi eğitimin, zorunlu eğitim kapsamına alınması ve “Okulöncesi Eğitim Yasası”nın ivedilikle çıkarılması, 4. Okul ve derslik gereksinimlerinin karşılanması, 5. Eğitim olanağı bulunmayan tüm kız çocuklarının, ailelerinin yaşadığı bölgeye en yakın yatılı ilköğretim bölge okullarından ya da pansiyonlardan yararlanmalarının sağlanması, 6. Sosyal Riski Azaltma Projesi kapsamında uygulanan şartlı nakit transferinin, ilköğretimin ikinci kademesindeki kız çocuklarının lehine geliştirilmesi, 7. Millî Eğitim Bakanlığı burslarından kız çocuklarının daha fazla yararlanması için kota uygulaması, 8. Öğretim programlarının ve yöntemlerinin, ders kitaplarının ve tüm eğitim araç-gereç-lerinin içeriğinin toplumsal cinsiyet duyarlılığı ile yeniden düzenlenmesi, 10. Eğitim fakültelerinin lisans ve lisansüstü programlarına toplumsal cinsiyet ile ilgili dersler konulması, 11. Okulöncesi eğitiminin politika ve uygulamalarında toplumsal cinsiyet duyarlılığının gözetilmesi, 12. Türkçe bilmeyen kız çocuklarının öncelikli olarak okulöncesi eğitimden yararlandırılması, 13. Kadın öğretmenlerin ve eğitimcilerin, Milli Eğitim Bakanhğı’nın her düzeyinde eğitim yöneticisi konumlarına getirilmesini sağlayacak özendirme ve kota benzeri düzenlemelerin yapılması. 14. Okul yönetimlerinin daha katılımcı ve demokratik bir yapıya kavuşturulması için zihniyet değişikliğinin gerçekleştirilmesi, 16. Okulda şiddetin ortadan kaldırılması, 17. Yatılı ilköğretim bölge okullarının minimum standartlarının belirlenmesi, 18. Taşımalı sistem içinde tam gün eğitim yapılan okullarda, tüm öğrencilere öğleyin sıcak yemek uygulamasına geçilmesi, İmza: AÇEV, ÇYDD, ÇEV, Eğitim Gönüllüleri, Eğitim Sen, Eğitim Reformu Girişimi, Gürkaynak Yurttaşlık Enstitüsü, Kadın Yurttaş Ağı, KA-DER, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, SOROPTI-MIST INTERNATIONAL, TEV, TSYD, Umut Vakfı]]>