Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Politika Analizi ve Öneriler

Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Politika Analizi ve Öneriler

Ekonomi, siyaset ve güvenlik ile ilgili  çarpıcı haberlerin gündemi çoğu zaman meşgul ettiği ülkemizde çok önemli temel sorunların göz ardı edilme riski vardır.  Bu risklerin bazıları, örneğin 15-24 yaş grubundaki gençlerde işsizlik oranının yüzde 20’ye yaklaşmış olması ve bu oranın kısa vadede artma olasılığının yüksek olması, uzun vadede karşımıza çok ciddi bir sosyal tehdit olarak çıkabilir. Keza, sanayi, hizmet ve tarım sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara eleman ihtiyacının karşılanamama riski Türkiye’nin büyüme potansiyeline doğrudan sekte vurabilecek bir tehdittir.  Burada söz ettiğimiz iki önemli riske yönelik en önemli müdahale aracı nitelikli meslek eğitimidir.

Bu konunun paydaşlarından Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), meslek  eğitiminin, gençlerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunacak, işletmelerin gereksinimini karşılayacak ve uluslararası rekabette genç nüfusu ile ön plana çıkmak isteyen Türkiye’ye avantaj yaratacak biçimde yapılandırılması gerekliliğine inanmaktadır.

Bu yapılanmanın en önemli bileşeni, konunun paydaşları arasında bir iletişim ve işbirliği ortamının oluşması, iş dünyası, emek dünyası ve eğitim dünyasının, somut verilerin bilimsel analizinden hareketle, hem kendi alanlarının, hem de Avrupa Birliği yolunda yürüyen ülkemizin geleceğine en uygun önerileri birlikte şekillendirmesi ve sahiplenmesidir.

Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Politika Analizi ve Öneriler Raporu  bu amaca hizmet edecek bir tartışma ortamı oluşmasına katkıda bulunmak için hazırlandı.

PDF İndir

İlginizi Çekebilecek İçerikler

Eğitim 360° (32): Türkiye’de Mesleki Eğitim Ne Durumda?

Medyascope ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle hazırlanan Eğitim 360°’ın bu bölümünde Kayıhan Kesbiç’in moderasyonunda Doç. Dr. Nilay Keskin Samancı ve Doç. Dr. Murad Tiryakioğlu, Türkiye’de mesleki eğitimin durumunu değerlendirdiler. Nilay Keskin Samancı, son dönemdeki projelerle birlikte mesleki eğitime dahil olan öğrenci sayısında ciddi bir

Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği Projesi Yayınları

Koç Holding ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ortaklığında yürütülen Meslek Eğitiminde Kalite için İşbirliği Projesi kapsamında hazırlanan son rapor olan Meslek Eğitiminde Ne Çalışıyor, Neden Çalışıyor? Okul-İşletme İşbirliklerine Dair Politika Önerileri Koç Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen büyük ölçekli bir saha araştırmasının bulgularına dayanarak, Türkiye’de beceri eğitimi

Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Çelikel Eğitim Vakfı’nın, Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin finansal desteğiyle, iki mesleki ve teknik Anadolu lisesi özelinde gerçekleştirdiği araştırmanın Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Ümraniye ve Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri Örneği başlıklı raporu yayımlandı.