Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) girişimiyle, Dr. Hakan Yılmaz tarafından hazırlanan “Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri” raporu  2006 yılında yayımlanan “Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Politika Analizi ve Öneriler” raporunun devamı niteliğindedir.

Raporun temel amacı, yaşam boyu eğitim modellerinin finansman alternatiflerini göstermektir. Raporda hem örgün, hem de yaygın eğitim ele alınmışsa da, çözüm önerileri genelde sanayici katkısı kolayca gerçekleşebilecek olan yaygın eğitime yöneliktir.Türkiye’de bazı başarılı örnekleri de olan, ancak hukuki altyapısı henüz oluşturulamamış olan bu modellerin ülke çapında yaygınlaştırılması, raporumuzun amacına ulaşması anlamına da gelecektir.