18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı 1 Ekim’de “Görevimiz: Oyun” Diyerek Başlıyor

24 Eylül 2021

Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin ana destekçisi olduğu, Eğitim Reformu Girişimi tarafından düzenlenen 18. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK), 1-8 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek. Farklı dijital platformlarda gerçekleşecek etkinlikte 27 ilden 96 iyi örnek sunulacak. Konferansın açış konuşmasını LEGO Vakfı Başkan Yardımcısı Bo Stjerne Thomsen yapacak.

Eğitim İzleme Raporu 2021: Eğitim Ortamları Yayımlandı

12 Ağustos 2021

Eğitim ortamları krizlere ne kadar hazırlıklı? Salgın koşullarına bağlı olarak eğitim ortamlarında yaşanan mekânsal değişimler ve dönüşümler neler? Eğitim Reformu Girişimi (ERG), bu soruları odağına alan ve 2020-21 eğitim-öğretim yılında eğitim ortamlarına ilişkin temel gösterge, uygulama ve gelişmeleri inceleyen Eğitim Ortamları dosyasını 11 Ağustos 2021, Çarşamba günü ERG YouTube kanalında düzenlenen panelle kamuoyuna sundu.

Eğitim İzleme Raporu 2021: Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı Yayımlandı

10 Haziran 2021

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) yayımladığı Eğitim İzleme Raporlarının 2021 yılına ait ilk dosyası olan Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı, dün ERG’nin YouTube kanalında gerçekleşen bir panelle kamuoyuna sunuldu. Dosyada salgınla birlikte gündeme gelen acil ihtiyaçlar ile üst politika belgelerinde yer alan hedefler arasındaki ilişkinin önemine dikkat çekiliyor ve salgın döneminde ortaya çıkan belirsizlik nedeniyle artan paydaşlar arası güven ihtiyacı inceleniyor.

Eğitim İzleme Raporu 2020: Eğitimin Çıktıları Yayımlandı

18 Mart 2021

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)’nin farklı dosyalar halinde yayımladığı Eğitim İzleme Raporu 2020’nin altıncı dosyası olan Eğitimin Çıktıları, ERG YouTube kanalında canlı olarak gerçekleşen etkinlikle kamuoyuna sunuldu. Etkinlikte, ulusal ve uluslararası değerlendirmelerin akademik başarı ve çocuğun iyi olma hali açısından sonuçları, COVID-19 salgınının eğitimin çıktılarına etkisi, ölçme değerlendirmenin önemi ve matematik öğretimine ilişkin ihtiyaçlar tartışıldı.

ERG, MEB ve Nike Türkiye İşbirliğiyle Yayımlanan Aktif Okul Kılavuzu EBA’da!

11 Mart 2021

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), okullarda ve/ya evlerde her branştan öğretmenin uygulayabileceği aktivitelerin yer aldığı Aktif Okul Kılavuzu’nu yayımladı. Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle, Nike Türkiye’nin ana desteğinde, ve BoMoVu Derneği’nin saha desteğiyle yürütülen Made to Play: Hareket Okulda Projesi kapsamında hayata geçen kılavuz, herkesin erişebileceği biçimde Eğitim Bilişim Ağı’nda (EBA) yayına girdi.

Eğitim İzleme Raporu 2020: Öğrenciler ve Eğitime Erişim Yayımlandı

28 Aralık 2020

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) yayımladığı Eğitim İzleme Raporlarının bu yılki beşinci dosyası olan Öğrenciler ve Eğitime Erişim, ERG YouTube kanalında canlı yayımlanan etkinlikle kamuoyuna sunuldu. Rapor sunumu ve panelin gerçekleştiği etkinlikte, salgın öncesinde ve sürecinde eğitime erişime ilişkin öne çıkan konular üst politika belgelerinden, güncel araştırmalardan ve sahadaki deneyimlerden yararlanılarak değerlendirildi.

Eğitim İzleme Raporu 2020: Öğretmenler Yayımlandı

25 Kasım 2020

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme Raporu 2020: Öğretmenler’i 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, ERG YouTube kanalında düzenlediği canlı yayınla kamuoyuna duyurdu. Yayında, son bir yılda öğretmen politikaları alanında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği rapor sunuldu. Rapor sunumunun ardından gerçekleşen panelde ise, salgın sürecinde öğretmen deneyimleri ve öğretmenler arası dayanışmanın önemi raporun bulguları çerçevesinde tartışıldı.

Eğitim İzleme Raporu 2020: Eğitim Ortamları Yayımlandı

15 Ekim 2020

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme Raporlarının üçüncü dosyası olan Eğitim Ortamları’nı ERG YouTube kanalında düzenlediği canlı yayınla kamuoyuna duyurdu. Raporun öne çıkan başlıkları arasında yaşanan olağanüstü durumla gündeme daha çok gelen okullardaki temizlik ve hijyen şartları, sınıflardaki fiziksel düzenlemeler, psikolojik danışma hizmetleri, salgın sürecinde bir eğitim ortamı olan ev, veli katılımı ve işbirliği bulunuyor. Canlı yayında rapor sunumunun ardından, eğitimin tüm paydaşlarının kendilerini ait hissedecekleri, sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarının nasıl sağlanabileceği üzerine bir panel gerçekleşti.

Eğitim İzleme Raporu 2020: Eğitimin İçeriği Yayımlandı

12 Eylül 2020

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme Raporu 2020’nin ikinci dosyası olan Eğitimin İçeriği’ni ERG YouTube kanalında canlı yayımlanan panelle kamuoyuna duyurdu. Dosyanın öne çıkan bulguları arasında, uzaktan eğitim dönemiyle önem kazanan dijitalleşme, teknoloji ve kaynaklara erişimin ortaya çıkardığı fırsat eşitsizliği bulunuyor. Etkinlikte, rapor sunumunun yanı sıra “Eğitimin İçeriği Krizlere Nasıl Dayanıklı Hale Gelebilir?” başlıklı bir panel de gerçekleşti.

17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Sona Erdi

26 Ağustos 2020

Eğitimde iyi örneklerin her koşulda yaygınlaşması için çalışan Eğitimde İyi Örnekler Konferansı (İÖK), bu yıl Türkiye’nin 25 ilinden 83 eğitimde iyi örneği konuk ederek dijital ortamda gerçekleşti. Eğitim Reformu Girişimi tarafından, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleşen konferans, ERG YouTube kanalı ve Zoom üzerinden binlerce kişiye ilham oldu.

Eğitim İzleme Raporu 2020: Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı Yayımlandı

22 Temmuz 2020

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), farklı dosyalar halinde yayımladığı Eğitim İzleme Raporlarının ilk dosyası Eğitim Yönetişimi ve Finansmanı’nı dün gerçekleşen panelle yayımladı. Raporda ele alınan konular arasında, On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023) ve MEB 2019-2023 Stratejik Planı, İstanbul, Manisa ve Elazığ’da yaşanan depremlerle birlikte gündeme gelen ihtiyaçlar ve çalışmalar, bazı özel öğretim kurumlarının karşılaştığı mali krizler, koronavirüsün eğitime etkileri ve eğitime ayrılan bütçe öne çıkıyor.

17. İÖK 3 Temmuz’da Başlıyor

1 Temmuz 2020

2004 yılından bu yana her yıl Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleşen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı bu yıl, salgın karşısında alınan önlemler nedeniyle dijital ortamda düzenlenecek.

17. İÖK, Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’un ve Brookings Enstitüsü Evrensel Eğitim Merkezi Eş Direktörü Rebecca Winthrop’un katılımıyla 3 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanacak açış etkinliğiyle başlayacak. Farklı günlerde gerçekleşecek eğitimde iyi örnek sunumları, atölyeler ve sohbetlerle konferans programı 14 Ağustos’a kadar devam edecek.

17. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Başlıyor

24 Haziran 2020

2004 yılından bu yana her yıl Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi’nin desteğiyle gerçekleşen Eğitimde İyi Örnekler Konferansları, öğretmenlerin geliştirdikleri iyi örnekleri görünür kılmayı, iyi örnekler aracılığıyla eğitim sistemimizi geliştirecek çözümler üretmeyi hedefliyor. Konferans bu yıl, salgın karşısında alınan önlemler nedeniyle dijital ortamda düzenlenecek.

3 Temmuz-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında ERG YouTube kanalı ve Zoom üzerinden gerçekleşecek konferans, her yıl olduğu gibi bu yıl da bir açış etkinliğiyle başlayacak. Açış etkinliği 3 Temmuz Cuma günü canlı yayınlanacak. Ardından, farklı günlerde gerçekleşecek eğitimde iyi örnek sunumları, atölyeler ve sohbetlerle konferans programı 14 Ağustos’a kadar devam edecek.

MEB, Nike Türkiye ve ERG İşbirliğiyle Hareket Okulda

11 Haziran 2020

Çocuklara hareket ve spor alışkanlığı kazandırarak öğrenme süreçlerine ve sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak için hayata geçirilen Made to Play: Hareket Okulda Projesi kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı, Nike Türkiye ve ERG arasında bir protokol imzalandı.

Protokol kapsamında okullarda yürütülen sportif faaliyetlerin yanı sıra spor araç gereçlerinin sağlanması ve Nike’ın profesyonel sporcuları ve antrenörlerinin desteğiyle çocukların günlük hayatlarında spor yapmaya teşvik edilmesi yer alıyor.

Eğitim İzleme Raporu 2019’un İlk Dosyası “Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı” Yayımlandı

16 Mayıs 2019

Eğitim İzleme Raporları bu yıldan başlayarak beş ayrı dosya olarak yayımlanacak. Eğitim İzleme Raporu 2019’un ilk dosyası olan “Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı” düzenlenen panelle kamuoyuna sunuldu. Raporda, içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılında eğitimin yönetişimi ve finansmanı alanında yaşanan gelişmeler, bilgi, medya, veri ve bütçe okuryazarlığı becerileriyle ilişkilendirilerek değerlendiriliyor.

“Merak Edenler” 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda Buluştu

15 Nisan 2019

13 Nisan 2019’da Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleşen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Türkiye’nin 23 ilinden 75 iyi örneği ve 1.000’i aşkın katılımcıyı ağırladı. Eğitimde iyi örnek sunumlarının yanı sıra yan etkinlik ve atölyelere de ev sahipliği yapan konferansın katılımcılarına Merak Atasözleri Kitabı dağıtıldı.

16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’na Davetlisiniz!

5 Nisan 2019

13 Nisan 2019’de Sabancı Üniversitesi’nde düzenlenecek olan konferans, 23 ilden 75 iyi örnek sunumuna ev sahipliği yapacak. “Merak Edenler” temasıyla, 1.000’in üzerinde kişinin kayıt yaptırdığı konferansta, açış konuşmalarından birini de MEB Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız yapacak.

Türkiye’nin “Merak Edenler”i, Merak Atasözleri Kitapçığını Yazmak İçin bir Araya Geliyor

19 Şubat 2019

Dilimizde merak ile ilgili söylenmiş olumlu tek bir atasözü yok. “Merak Edenler” temasıyla merakın eğitimdeki önemini işleyecek olan 16. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, Türkiye’nin tüm merak edenlerini “Merak Atasözleri” kitapçığını birlikte yazmaya davet ediyor.

Eğitim İzleme Raporu 2017-18 Yayımlandı

27 Kasım 2018

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), on birinci Eğitim İzleme Raporunu kamuoyuyla paylaştı.Raporda, eğitime ayrılan kaynaklar, eğitime erişim, güncel öğretmen politikaları, eğitimin içeriği, eğitim ortamları ve eğitimin çıktılarına dair veriler paylaşıldı. Bu yıl ilk kez, öğrenimini tamamlamış ya da sürdürmekte olan gençlerin istihdam durumları, değerleri, siyasi katılım durumları gibi göstergeler de raporda yer alıyor.

Eğitim İzlediğimiz 11. Yıl

22 Kasım 2018

Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 Eğitim Vizyonu’nu açıkladı. Peki eğitimde son durum ve  yaşanan gelişmeler neler? 11 yıldır eğitim alanında yaşanan gelişmeleri izleyen Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme Raporu 2017-18’i yayımlıyor.  Raporda, eğitime ayrılan kaynaklar, eğitime erişim, güncel öğretmen politikaları, eğitimin içeriği, eğitim ortamları ve eğitimin çıktılarına dair veriler paylaşılıyor. Ayrıca bu yıl ilk kez, öğrenimini tamamlamış ya da sürdürmekte olan gençlerin istihdam durumları, değerleri, siyasi katılım durumları gibi göstergeler de raporda yer alıyor.

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Tunceli’de!

12 Eylül 2018

Nisan ayında gerçekleşen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın yerel çalıştayı* 14 Eylül 2018’de Tunceli’de düzenlenecek. Eğitimin yegâne amacının yaşam için olduğunu savunan konferansın yerel çalıştayı, ana konferansta sunulan ve yerelde derlenen iyi örneklerden yaklaşık 20 sunumuna ev sahipliği yapacak.

15. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı

5 Nisan 2018

Bu yıl 15. yaşını kutlayan Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 6 ve 7 Nisan 2018’de (sırasıyla) Sabancı Center’da ve Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleşecek. 57 ilden başvuru alan konferansta, “Eğitim, Yaşam İçin” temasıyla 87 iyi örnek sunumu, ilham veren konuşmalar, özel oturumlar, atölyeler ve yan etkinlikler gerçekleşecek.

Eğitim İzleme Raporu 2016-17

5 Ekim 2017

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) eğitim alanında yaşanan gelişmeleri 10 yıldır izliyor ve Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla değerlendiriyor. Eğitim İzleme Raporu 2016-17’de eğitime ayrılan kaynaklara, eğitime erişime, güncel öğretmen politikalarına, eğitimin içeriğine, eğitim ortamlarına ve eğitimin çıktılarına dikkat çekiyor.

14. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı

8 Mayıs 2017

Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 13 Mayıs Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi Tuzla yerleşkesinde düzenlenecek ve 96 iyi örneğe ev sahipliği yapacak. Konferansın açış oturumunun teması “Daima Muhabbet, İnadına Muhabbet” olarak belirlendi.

Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek

3 Mayıs 2017

Türkiye, 2016 itibariyle 2,8 milyonu aşkın Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Mülteci çocukların nitelikli eğitime erişiminin sağlanmasının önemi, bizleri, Türkiye’deki eğitim sisteminin bütün öğrenciler için nasıl daha kapsayıcı olabileceği konusunda düşünmeye teşvik ediyor. Bu bağlamda, Türkiyeli, mülteci ve göçmen çocuklar için kapsayıcı eğitim çerçevesi öneren “Bir Arada Yaşamı ve Geleceği Kapsayıcı Eğitimle İnşa Etmek” başlıklı araştırma  raporu kamuoyuna sunuldu.

Eğitimde Çocuklarımızın Sesini Dinledik

7 Kasım 2016

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)’in birlikte yürüttüğü “Çocukların Gözünden Okulda Yaşam” araştırma raporu ve politika önerilerinin duyurulması için gerçekleştirilen basın toplantısında ERG Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder ve TEGV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sami Gülgöz söz aldı.

Eğitimde Çocuklarımızın Sesini Dinledik

7 Kasım 2016

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) tarafından yürütülen “Çocukların Gözünden Okulda Yaşam” araştırmasının sonuç raporu ve araştırma bulgularına dayanarak hazırlanan politika önerileri yayımlandı.

Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi

8 Nisan 2016

AÇEV ve ERG işbirliğinde hazırlanan bilgi notunda, Türkiye’de erken çocukluk eğitimine ilişkin güncel durum ele alınıyor ve her çocuğun ilkokula başlamadan önce en az bir yıl zorunlu ve nitelikli okul öncesi eğitim almasının önemine vurgu yapılıyor. Raporda, erken çocukluk eğitimi almanın bireylerin uzun vadede daha sağlıklı olmaları, eğitim sistemi içerisinde daha uzun süre yer almaları, akademik açıdan daha başarılı olmaları gibi getirileri istatistik verilerle desteklenerek paylaşılıyor. Bu bilgilerden yola çıkılarak oluşturulan politika önerileri ise siyasetçilerin ve kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

13. Eğitimde İyi Örnekleri Konferansı

28 Mart 2016

13. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, 2 Nisan 2016 Cumartesi günü Sabancı Üniversitesi Tuzla yerleşkesinde düzenlenecek ve 95 iyi örneğe ev sahipliği yapacak. ERG’nin kurucularından Prof. Dr. Tosun Terzioğlu’nun anısına düzenlenecek konferansta bu yılın vurgusu “Bilim ve ERG” olarak belirlendi.

Eğitim İzleme Raporu 2014-15

9 Eylül 2015

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın sekizincisini tamamladı. ERG raporda, özel okulları tercih eden öğrenci sayısının arttığına, eğitimdeki nitelik sorununun devam ettiğine ve sistemin eşitsizlikleri gideremediğine dikkat çekiyor.

Bana Mesleğini Söyle, Sana Cinsiyetini Söyleyeyim!

15 Nisan 2015

Eğitim Reformu Girişimi, Çelikel Eğitim Vakfı işbirliğiyle, mesleki ve teknik anadolu liselerinde okuyan genç kadınların yaşadığı toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri ve bu eşitsizliklerin kadınların mesleki kimlik ve becerilerine olan etkisini araştırdı. Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği başlıklı rapora göre Türkiye’de mesleki eğitim toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştiriyor.

Eğitim İzleme Raporu 2013 Özet Değerlendirmesi

19 Haziran 2014

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın yedincisini tamamladı. ERG raporda, erken çocukluk eğitimi, eğitimin ve öğretmen niteliğinin artırılması, eşitsizliğin giderilmesi yönünde ilerleme kaydedilemediğine dikkat çekiyor.

Sosyal Adalet ve Sürdürülebilir Kalkınma için Eğitimde Eşitlik Şart

22 Mayıs 2014

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) yayımladığı “Türkiye Eğitim Sisteminde Eşitlik ve Akademik Başarı” başlıklı araştırma raporunda, Türkiye’de akademik başarının öğrencinin sosyoekonomik durumundan önemli ölçüde etkilendiğine, sosyoekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin okullulaşma ve yüksek akademik başarı olasılıklarının da düşük olduğuna dikkat çekiyor. Rapor, eğitimde erişim, devam ve mezuniyet sorunlarına yönelik hedefli politikalar geliştirilmesinin ve dezavantajlı çocuklara yatırım yapılmasının topluma daha yüksek öğrenci başarısı ve sürdürülebilir kalkınma olarak geri döneceğinin altını çiziyor.

FATİH’in Başarısı Eğitim ve İçeriğe Odaklanılmasına Bağlı

10 Nisan 2014

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi’ni (FATİH) değerlendirdiği “FATİH Projesi Eğitimde Fırsat İçin Bir Dönüşüm Olabilir Mi? Politika Analizi ve Önerileri” başlıklı politika raporunu yayımladı. Rapor, FATİH’in öğrencilere en iyi öğrenme çıktılarını verebilmesi için; projenin öğretmen ve öğrenci deneyimlerinden sürekli beslenmesi, geri bildirimlere açık olması, şeffaf yönetişim, bağımsız izleme ve değerlendirme çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Temel Eğitimin Kademelendirilmesi Sürecinin İzlenmesi Raporu

10 Mart 2014

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 6287 sayılı yasayla yaşama geçirilen ve kamuoyunda “4+4+4” olarak bilinen yeni uygulamayı izlemek ve değerlendirmek için gerçekleştirdikleri araştırmayı tamamladı.

Tüm Türkiye’nin Önceliği Artık Demokratik, Nitelikli ve Eşitlikçi Bir Eğitim Olmalı

3 Mart 2014

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), TBMM Genel Kurulu’nda onaylanan Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın ardından başta Bakanlar Kurulu’nda imza için bekleyen Ulusal Öğretmen Stratejisi’nin ivedilikle uygulamaya alınması olmak üzere daha demokratik, nitelikli ve eşitlikçi bir eğitim için atılması gereken adımlara ve bu adımları daha fazla geciktirmenin risklerine dikkat çekiyor.

ERG Meclisteki MEB Yasa Tasarısını Değerlendirdi

11 Şubat 2014

Eğitim Reformu Girişimi (ERG); aday öğretmenlik, dershanelerin dönüşümü, özel okullarda eğitim-öğretim desteği ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı hakkında düzenlemeleri de kapsayan yasa tasarısını değerlendirdiği bir politika notu hazırladı.

Eğitim İzleme Raporu 2012

11 Eylül 2013

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), her yıl hazırladığı Eğitim İzleme Raporları’nın altıncısını tamamladı. Raporda, Türkiye’de eğitimde birçok alanda aynı anda ve hızla büyük bir değişim yaşandığı, ancak katılımcı bir eğitim stratejisinin bulunmadığının altı çiziliyor. Bununla beraber uygulamada yaşanan aksaklıklar nedeniyle eğitimde kalite ve eşitlik alanlarında ilerleme sağlanamadığı vurgulanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesinde Öngörülen Artış, Eğitim Sisteminin Geçirdiği Dönüşüme ve Kaliteli Eğitimin Gereklerine Ne Ölçüde Yanıt Veriyor?

5 Kasım 2012

Bütçe ve kesin hesap görüşmeleri kapsamında 8 Kasım 2012 Perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek olan Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi tartışılacak. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye’nin eğitime ilişkin hedeflerine erişebilmesi için gerekli asgari mali kaynakları, eğitimde son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında inceledi.

4+4+4’e Geçiş: Ne Değişti? MEB Ne Kadar Hazırdı?

1 Eylül 2012

Okulların açılmasıyla birlikte Türkiye’de yeni eğitim sistemi uygulanmaya başlandı. Eğitim Reformu Girişimi (ERG) 4+4+4’e geçiş sürecinde, başlıca değişikliklere ve Bakanlık’ın yeni sisteme hazırlık sürecini nasıl yönettiğine ilişkin bilgi ve politika notları yayımlamaya başladı. İlk iki not, “4+4+4” ile ortaya çıkan değişiklikler ve uygulamalar ışığında, uygulamaya dönük net politikalar üretilemediğini ve geçişin yeterli hazırlık yapılmadan gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci

 25 Nisan 2011
2003 yılından bu yana “Herkes İçin Kaliteli Eğitim” hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Türkiye’de Din ve Eğitim: Son Dönemdeki Gelişmeler ve Değişim Süreci başlıklı politika notunu Nisan 2011’de kamuoyuyla paylaştı.

ERG, “din ve eğitim” tartışmalarının farklı paydaşların katıldığı bir diyalog süreci içinde gerçekleşmesi için yakın geçmişte bazı çalışmalar yaptı ve bu konuda değişimin mahkeme kararlarına gereksinim bırakmayacak biçimde, tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldığı katılımcı bir süreç içerisinde yapılandırılması gerektiğini vurguladı. ERG bu politika notuyla, 21. yüzyılda din ve eğitim alanında yaşanan ulusal ve küresel gelişmeler ışığında Türkiye’deki değişim süreci ve süren değişim gereksinimine ilişkin politika yapıcıları ve kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Politika notunda küresel çerçevede din ve eğitim tartışmalarının nasıl bir düzlemde ilerlediğine ve Türkiye’nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelerde konunun nasıl ele alındığına değiniliyor. Ardından Türkiye’de son dönemdeki gelişmeler özetlenerek değişim sürecinde dikkate alınması gereken noktalara dikkat çekiliyor.

PISA 2009 Sonuçlarına İlişkin Değerlendirme

1 Şubat 2011

ERG, Aralık 2010’da açıklanan PISA sonuçlarını değerlendirdiği bilgi notunda, 2006’dan bu yana yakalanan puan artışlarının olası nedenlerine ve eğitimde eşitlik bakış açısını kullanan bir değerlendirmeye odaklandı.

Bilgi notunda, PISA 2009’da yakalanan ortalama 22-23 puanlık artışın temel yeterlik düzeyinin altında kalan öğrenci sayısındaki hızlı azalmaya bağlı olduğu, ancak bunun Türkiye’nin OECD sıralamasındaki yerine ve üstün performans gösteren öğrenci sayısına yansımadığı vurgulanıyor.

Eğitimde eşitlik bakış açısından değerlendirildiğinde, sonuçlar Türkiye’nin sosyoekonomik kökenin öğrenci başarısı üzerindeki belirleyiciliğinin en yüksek olduğu üç OECD ülkesinden biri olduğunu gösteriyor. Bilgi notunda ayrıca, ülkemizde okulların sosyoekonomik kökene göre ayrıştığı ve bunun da eğitimde eşitlik ilkesiyle doğrudan çeliştiği vurgulanıyor.

Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite Strateji Belgesi

20 Aralık 2010

Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin kalitesini artırma amacıyla, Eğitim Reformu Girişimi (ERG) ve Koç Holding’in başlattığı “Meslek Eğitiminde Kalite İçin İşbirliği Projesi”nin son yayını olan “Mesleki ve Teknik Eğitimde Kalite: Strateji Dokümanı” yayınlandı. İş dünyası, emek dünyası ve eğitim dünyasının somut verilerinin bilimsel analizinden hareketle oluşturulan doküman mesleki eğitimde stratejik bir yol haritası sunmayı amaçlıyor.

Öğretmen Günü Eğitim Politikalarında İleriye Bakmak İçin Önemli Bir Fırsat

24 Kasım 2010

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında OECD Genel Sekreteri Eğitim Politikaları Özel Danışmanı ve Eğitim Bölümü Direktör Yardımcısı Andreas Schleicher ile Türkiye’de öğretmen politikalarını ve Türkiye’nin diğer ülke örneklerinden öğrenebileceklerini tartıştı.