Aydınlık Gazetesi: Muş’ta İki Çocuktan Biri Liseye Gidemiyor

Aydınlık Gazetesi: Muş’ta İki Çocuktan Biri Liseye Gidemiyor

Eğitim Reformu Girişimi’nin 27 Kasım’da Karaköy Minerva Han’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna sunduğu Eğitim İzleme Raporu 2017-18’in Aydınlık Gazetesi’nde yer alan basın yansıması aşağıdadır.