Avrupa Birliği Yolunda Nitelikli İnsan Sermayesi: İspanya, Portekiz ve Polonya Örnekleri

Bilgi Notu, İspanya, Portekiz ve Polonya’nın insan sermayelerini geliştirmek amacıyla uyguladıkları politikaları inceliyor ve bu incelemeden hareketle Türkiye’de eğitim politikaları için öneriler geliştiriyor.

Bilgi notu hazırlanırken, Seda Domaniç’in (Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi – EDAM) 2007 yılının başında hazırladığı “Human Capital and EU Integration: Lessons learnt from Poland, Portugal and Spain” araştırma raporu temel kaynak olarak kullanılmıştır.