İşsizlik Sigortası Fonu Mesleki Eğitim Kalitesine Aktarılsın

İşsizlik Sigortası Fonu Mesleki Eğitim Kalitesine Aktarılsın

Sabah

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) tarafından yürütülen ortak çalışma ile hazırlanan ‘Beceriler, Yeterlilikler ve Meslek Eğitimi: Finansman Yapısı ve Politika Önerileri’ raporunda, İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriken kaynak ile mesleki eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirildi. Read More

Siyaset İlk Kez Din Dersine Girmedi!

Siyaset İlk Kez Din Dersine Girmedi!

Radikal

Türkiye’nin din eğitimi, konunun muhatabı siyasetçiler olmadan tartışıldı. Sabancı Üniversitesi’nin ‘Türkiye’de Din Eğitimi’ toplantısında eğitimciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, din eğitiminin siyasi iradenin propagandalarına bağlı olmasından yakındı. Toplantıya davet edilen yedi partiden bir kısmı katılmayacağını bildirirken, bazıları ise katılacağını söylediği halde gelmedi.  Read More

Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı

Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı

Eğitim Reformu Girişimi, “din ve eğitim” ekseninde giderek kendini belli eden değişim ihtiyacının tüm ilgili iddia sahiplerinin yer aldığı katılımcı bir süreç içerisinde değerlendirilmesi amacıyla, Mayıs 2004’te bir tartışma başlattı. Bu şekilde, din eğitiminde yeni politikalar konusunda ilgili iddia sahiplerinin katılımıyla birlikte toplumsal uzlaşı oluşturulması hedeflendi. Bu süreç sonunda ortaya çıkan ortak ilke ve öneriler “Türkiye’de Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı” adıyla yayımlandı.
Read More

Eğitimde Fırsat Kapısı Raporu Açıklandı

Eğitimde Fırsat Kapısı Raporu Açıklandı

Türkiye’nin “demografik armağanı” geçtiğimiz günlerde ülkemizin gündemine oturmuş durumda. Bu konuda pek çok şey yazıldı çizildi. Özetle Türkiye’nin Avrupa Birliği perspektifi çerçevesinde genç nüfusumuzun önümüzdeki çeyrek asırda bize büyük bir “armağan” olduğu ve ülkemize büyük avantajlar sağlayacağı düşünülüyor. Bunun en önemli nedeni bugünkü genişlemiş Avrupa Birliği üyeleri ve aday ülkeler dahil AB nüfusunun yaşlanmakta olması.  Read More

19 – 25 Nisan Herkes İçin Eğitim Haftası

19 – 25 Nisan Herkes İçin Eğitim Haftası

Herkes İçin Eğitim Haftası tüm dünyada eğitime ulaşamayan 100 milyon çocuğa odaklanmaktadır. Bu hafta boyunca eğitimin temel bir hak olduğu ve eksikliğinin çocukları yoksulluğa, açlığa, şiddete ve hastalıklara karşı savunmasız bıraktığı vurgulanarak toplumsal bilinçlendirme yapılması hedeflenmektedir. Read More

ERG Hazırladığı Demografi Bilgi Notunu Kamuoyuyla Paylaştı

ERG Hazırladığı Demografi Bilgi Notunu Kamuoyuyla Paylaştı

Küresel ortamda başarının yolu genç nüfusun iyi eğitilmesinden geçiyor. Genç nüfusumuz sadece Türkiye için değil, Avrupa Birliği için de gelecekte çok önemli bir insan kaynağı olma potansiyeline sahiptir. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek için, demografik yapının üzerine oturtulacak sağlıklı bir eğitim programı geliştirilmesi gerekmektedir. Read More

Meslek Eğitiminde Kalite Projesi

ERG, 2006 yılında Vehbi Koç Vakfı’nın desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle Koç Holding tarafından başlatılan “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” projesi kapsamında, Türkiye’de mesleki eğitiminin kalitesini artırmak amacıyla Koç Holding ile işbirliği anlaşması yapıldı.  
Projen kapsamında hazırlanan yayınlara buradan ulaşabilirsiniz.