Türkiye’deki ortağı olduğumuz ARISE (Eğitimdeki Eşitsizliğin Azaltılması Projesi) Konsorsiyumu, sosyoekonomik olarak dezavantajlı koşullardaki öğrencilere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarını bu çağrıya başvurmaya davet ediyor.


Genel hedefi eğitimde adalet ve eşitlik alanlarında çalışan sivil toplum kuruluşlarının politika geliştirme ve savunu kapasitelerini bölgesel işbirlikleri ve ulusal koalisyonlar aracılığıyla güçlendirmek olan ARISE, Mart 2020’de başlatılan 4 senelik bir projedir ve IPA (Katılım Öncesi Yardım Aracı) kapsamında desteklenmektedir.
ARISE kapsamında, yoksulluk sorunu ve bu sorundan etkilenen öğrenciler için iki seviyeli bir çalışma yürütülecektir: eğitim politikaları ve sosyal politikalar aracılığıyla eğitimde eşitliğin sağlanması için uzun vadeli çözümler üretilmesi, eş zamanlı olarak da okullarda gerçekleştirilecek pilot uygulamalar ile sosyoekonomik olarak dezavantajlı koşullardaki çocukların öncelikli ihtiyaçları için çözüm üretilmesi ve politikalara ilişkin dersler çıkarılması.

Konsorsiyum, başvurusu kabul edilen sivil toplum kuruluşunun sosyoekonomik olarak dezavantajlı koşullardaki öğrencilere yönelik çalışmalarını mentörlük, eğitimde eşitliğe ilişkin politika yapım ve savunu süreçlerine katılım ile ulusal ve bölgesel ağ geliştirme etkinliklerine katılım alanlarında desteklemeyi hedefliyor.

Başvurusu kabul edilen sivil toplum kuruluşunun ARISE kapsamında belirlenen politika ve uygulama önerilerinin gerçekleşmesi ve savunusu çalışmalarında sözcü olması beklenmektedir. Konsorsiyum, başvurusu kabul edilen sivil toplum kuruluşunu ihtiyaç duyduğu konularda eğitim etkinlikleri ile destekleyecektir.

Başvurusu kabul edilen sivil toplum kuruluşunun ERG iş birliğinde sosyoekonomik olarak dezavantajlı koşullardaki öğrencileri desteklemek için ülkelerinde bir proje geliştirip hayata geçirmesi beklenir. Bu projenin süresi 24-30 ay arasında olmalıdır. Projesi için Konsorsiyum tarafından 25.000 Avro ile 35.000 Avro arasında hibe verilecektir.

Projeye son başvuru tarihi 25 Eylül 2020’dir. Projeye detaylı bilginin yer aldığı metne buradan, başvuru formuna da buradan ulaşabilirsiniz.

Ön kaydınız başarılı bir şekilde yapılmıştır.

Formunuz gönderilirken bir hata oldu. Lütfen tekrar deneyiniz.