Araştırma Gönüllüsü Arıyoruz!

Araştırma Gönüllüsü Arıyoruz!

Eğitim sistemi ve sosyal politika konularına ilgi duyan, bu alanlarda ERG’ye katkı yapmak ve kendini geliştirmek isteyen araştırma gönüllüsü arıyoruz. Gönüllülük kapsamında,

 • Veri düzenlenmesi ve nicel analizi
 • Literatür taraması
 • Rapor yazımı
 • Çalıştığı alanla ilgili toplantılara katılım yer alabilir.

Başvuracakların,

 • Nicel analiz yöntemlerine hakim
 • Nicel analiz programlarında deneyimli (SPSS, STATA, vs.)
 • İngilizce/Türkçe yazma becerisi yüksek
 • Tercihen iktisadi ve idari bilimler, sosyal bilimler veya eğitim bilimleri fakültelerinden mezun veya öğrenimine devam eden
 • Tercihen yüksek lisans mezunu veya araştırma deneyimi olan yüksek lisans öğrencisi
 • Tercihen haftada iki tam gününü ayırabilecek adaylar olmalarını bekliyoruz.

ERG’de gönüllülük,

 • Türkiye’de eğitim alanındaki güncel gelişmeleri izleme
 • Proje ortağı olan çeşitli STK, üniversite vb. kurumların temsilcileri ile tanışma ve çalışma
 • Araştırma, yazma ve raporlama becerilerini geliştirme
 • Zaman yönetimi, hedef belirleme, önceliklendirme gibi yetkinlikleri geliştirme konularında deneyim kazandırabilecektir.
Özgeçmişlerinizi 26 Kasım Pazartesi gününe kadar erg@sabanciuniv.edu adresine ulaştırabilirsiniz.