Almanya-Türkiye Öğretmenler Buluşması Başlıyor

Almanya-Türkiye Öğretmenler Buluşması Başlıyor

Türkiye ve Almanya Dışişleri Bakanlıkları tarafından başlatılan Kültürlerarası Diyalog ve Anlayış için Ernst Reuter Girişimi kapsamında, Sabancı Üniversitesi Eğitim Reformu Girişimi ve Herbert Quandt Vakfı tarafından düzenlenen, Almanya-Türkiye Öğretmenler Buluşması (ATÖB) bu yıl 11-18 Temmuz tarihlerinde İzmir’degerçekleşecek.

Almanya ve Türkiye’den 12’şer öğretmenin belli bir konu hakkında tartışarak bilgi ve deneyim alışverişinde bulunmasını, eğitim sistemlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını keşfetmesini ve edindikleri deneyimleri okullarındaki, ilçelerindeki ve illerindeki öğretmenlerle paylaşmalarını hedefleyen Buluşma’nın mesleki gelişime ve kültürlerarası diyaloga büyük katkı sağlaması hedefleniyor.

İlki 2008 yılında İstanbul’da, ikincisi ise 2009 yılında Berlin’de düzenlenen Buluşma, bu yıl 11- 18 Temmuz 2010 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek.  Buluşma’nın konusu “Kültürel Çeşitlilik ve Eğitim Sistemleri” olarak belirlendi. Seminerler, atölye çalışmaları ve çeşitli gezileri içeren program, çok kültürlü ortamlarda öğrencilerin sosyal dışlanma deneyimleri yaşamaması ve eğitim yoluyla fırsat eşitliklerinin sağlanabilmesi için öğretmenlerin dikkat etmeleri gereken unsurları ve kullanabilecekleri teknikleri tanıtabilmek adına faydalı olacak çeşitli etkinlikleri kapsıyor.