Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu EBA’da!

Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu EBA’da!

Hareket ve spor alışkanlıklarını destekleyerek çocukların iyi olma haline katkıda bulunmayı amaçlayan Made to Play: Hareket Okulda projemiz kapsamında, okullarda ve/ya evlerde her branştan öğretmenin uygulayabileceği aktivitelerin yer aldığı Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu’nu yayımladık. 

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) işbirliğiyle, Nike Türkiye’nin ana desteğinde ve BoMoVu Derneği’nin saha desteğiyle yürüttüğümüz Made to Play: Hareket Okulda Projesi, gündelik hayatlarında harekete ve spora yeterince yer vermeyen çocuklara, spor ve hareket alışkanlığı kazandırmayı, böylece çocukların öğrenme ve iyi olma hallerine katkı sağlamayı amaçlıyor.  Bu amaç doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarda, çocukla etkileşimde olan tüm paydaşların (öğretmenler, okul çalışanları ve veliler) hareketle ilgili bilgi düzeylerini artırmaya ve çocukların hareket etmesine dair olumlu yaklaşımlar geliştirmelerini sağlamaya odaklandık. “Evde Hareket Et, Dünya İçin Hareket Et” mottosuyla, Nike sporcularıyla birlikte, her yaşta ve bedensel kapasitede çocuğu kapsayan egzersizleri ERG YouTube kanalında yayımladık.

Projenin yeni döneminde ise Nike’ın uluslararası çapta uyguladığı “Aktif Okul Çerçevesi”ni Türkiye’ye uyarlayarak, beden eğitimi derslerinde, uzaktan eğitim sürecinde evlerde de kullanılabilecek aktivitelerin yer aldığı Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu’nu hayata geçirdik. Kılavuz, herkes tarafından kolayca ulaşılır olması, çocukların iyi olma halini ve daha iyi öğrenmelerini desteklemek amacıyla Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) yüklendi. İçerisinde uzaktan eğitimde de kolaylıkla uygulanabilecek etkinlikler barındıran kılavuza buradan ulaşabilirsiniz.