Akbank'tan Eğitim Sistemine Düşünme Gücü Desteği

Tünaydın Kuruluşunun 60. yılını kutlayan Akbank,  Türkiye eğitim sisteminin yenilikçi rota kazanmasını hedefleyen sosyal sorumluluk projesi “Düşünme Gücü”nü başlatarak, bu projeyle yüzbinlerce öğrenciye ulaşmayı planlıyor. 2008-2009 eğitim döneminin ikinci yarıyılında başlayacak olan projenin imza töreni Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tosun Terzioğlu ve ERG Direktörü Prof. Dr Üstün Ergüder’in katılımıyla bugün gerçekleştirildi. “Düşünme Gücü” projesinin oluşturulma sürecinin ve aşamalarının ayrıntılı olarak tanıtıldığı imza töreninde, projenin amacının her yıl öğretmenler aracılığıyla en az 200 bin öğrenciye ulaşmak ve bu öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek olduğu bildirildi. Projenin ilk döneminde İstanbul, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Adana, Samsun, Kayseri ve Van pilot iller olarak belirlendi. “Soran Sorgulayan Gençlik için Öğretmen Eğitimine Destek” sloganıyla gerçekleşecek projenin ilk aşamasında “eleştirel düşünme” yöntemine hakim eğitici ve öğretmenlerin yetiştirilmesi hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2004 yılında ilköğretimde gerçekleştirdiği öğretim programı değişikliği uyarınca öğrencilere kazandırılacak “ortak temel beceriler”den biri olan eleştirel düşünme becerisini geliştirme yöntemleri, uzman eğiticiler aracılığıyla 160 eğitici ve 6600 öğretmene yaygınlaştırılacak. Verilecek eğitimlerle öğretmenlerin eğitim yöntem ve uygulamalarının geliştirilmesi, çeşitlendirilmesi hedefleniyor. Projenin ikinci aşamasında ise hedef, öğretmenlerin bu modeli etkin bir biçimde kullanmasına ve öğrencilerin sınıf içindeki düşünme becerilerinin güçlendirilmesine katkıda bulunmak. Böylelikle, programa katılacak öğretmenlerin her yıl eğitim vereceği yaklaşık 200 bin öğrencinin, söylenenleri sorgulayabilme ve kendi görüşlerini oluşturabilme becerilerinin içselleştirilmesine aracı olmak amaçlanıyor. Öğretmenlere verilecek eğitimin içeriğinde, aktif öğrenme ve soran sorgulayan öğrencinin nitelikleri, öğretme yöntem ve teknikleri, ders planlama ve değerlendirme, farklı disiplinlerde ve disiplinler arası öğretme yöntemleri ile kendi başına aktif öğrenme olmak üzere 6 konu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, “Biz Bakanlık olarak sivil toplum örgütlerinin, özel sektörün ve vakıfların eğitime katkı yapmasına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, bugün Akbank ile gerçekleştireceğimiz protokol, eğitimin geleceği adına büyük önem taşımaktadır” dedi. Töreninde konuşan  Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, “Düşünme Gücü” projesi ile tüm gençlerin soran ve sorgulayan bireyler haline gelebilmesini hedeflediklerini belirterek; “Hayat bize ezberle değil ancak düşünüp, sorgulayarak başarılı olabileceğimizi öğretiyor. Biz artık Türkiye’de kendisine sunulanla yetinmeyecek, her bilgiyi sorgulayacak, araştıracak, kendilerini geliştirecek ve bizi daha iyi bir dünyaya taşıyacak gençlerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu isteğimizi ancak, onların hayatlarına sihirli ve sevgi dolu bir şekilde dokunan, onlara ilham verecek öğretmenleri ile başarabiliriz. İnanıyoruz ki vereceğimiz destekle; öğretmenlerimiz, çocuklarımızı bilgi çağına hazır, soran, sorgulayan yeni nesiller olarak yetiştireceklerdir. Biz Akbank olarak Düşünme Gücü projesinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteği ve Eğitimde Reform Girişimi işbirliği ile düşünmesini bilen gençler yetiştirecek yeni bir eğitim anlayışını hayata geçirmek istiyoruz. Bu konuda üzerimize düşen sorumluluğu büyük bir sevinç ve gururla yapıyoruz” diye konuştu Törende söz alan Akbank Genel Müdürü Zafer Kurtul, Akbank’ın yenilikçi kimliğiyle birebir örtüşen projenin “ezbere dayalı” eğitim anlayışının değişmesi adına çok önemli bir adım olduğunu söyledi. Kurtul, “Akbank için sosyal sorumluluk, kurumsal kültürümüze işlemiş, belirleyici bir ilke, bir anlayıştır… “Düşünme Gücü” projesinin temelinde yarının açık fikirli kuşaklarını yetiştirmek yatmaktadır. Ülkemizin beşeri sermayesinin gelişmesine katkıda bulunacak olan bu proje aynı zamanda Akbank’ın yenilikçi kimliğiyle örtüşmektedir. Eğitimde küçük yaşlardan itibaren doğru düşünme, soru sorma, sorgulama, kendi görüşlerini oluşturma becerilerinin geliştirilmesi, yarının açık fikirli, yaratıcı, dünya piyasalarında rekabet edebilecek gençlerinin yetişmesine zemin hazırlayacaktır” diye konuştu. Eğitim Reformu Girişimi Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder de yaptığı konuşmada, “Proje ortaklarımız olan Milli Eğitim Bakanlığı ve Akbank, projemizi ilk duydukları günden itibaren sahiplenerek ve heyecanımızı paylaşarak bize güç verdiler. Son yıllarda, gerek Milli Eğitim Bakanlığı’nın gerek sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün etkin devlet-toplum işbirliği alanında attığı adımlar, gelişmesi için gayret ettiğimiz katılımcı eğitim politikası kültürünün ve kaliteli eğitimin yaygınlaşması yönünde umutlarımızı artırıyor” dedi.]]>