Akbank, Eğitimde 'Ezber Bozmaya' Kararlı

Sabah İş’te İnsan, Neşe Mesutoğlu Gençlere sorgulama, eleştirel düşünme ve yapıcı tartışma becerisini kazandırma hedefiyle yola çıkan Akbank, 6600 öğretmenin eğitim alacağı bir proje başlattı. Akbank’ın binlerce öğretmen aracılığıyla yüz binlerce öğrenciye ulaşacak “Düşünme Gücü” projesi; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) işbirliğiyle hayata geçiyor. “Soran Sorgulayan Gençlik için Öğretmen Eğitimine Destek” sloganıyla yola çıkan projede, önce öğretmenlere ardından da öğrencilere ‘eleştirel düşünme’ yöntemi kazandırılması hedefleniyor. 2008 – 2009 eğitim döneminin ikinci döneminde başlayacak olan projenin ilk etabında sekiz kentte toplam 6600 öğretmen yetiştirilecek. Projenin hedefleri arasında; 1- Öğrencilerin soru sorma, sorgulama, araştırma, fikir geliştirme ve tartışma becerisinin geliştirilmesi, 2- Bunun için öğretmenlere eleştirel düşünme öğretme ve öğrenme yöntemlerinin aktarılması, 3- Öğretmenlerin eğitim uygulamalarının geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, 4- Öğretmenlerin bu modeli etkin olarak kullanması ve öğrencilerin sınıf içinde düşünme becerilerinin güçlendirilmesi yer alıyor. Yılda 200 bin öğrenci Böylece öğretmenlerin her yıl eğitim vereceği yaklaşık 200 bin öğrencinin, verilen bilgiyi sorgulama ve kendi görüşlerini oluşturma becerisini kazanması bekleniyor. Öğretmenlere verilen eğitimde; aktif öğrenme ve soran sorgulayan öğrencinin nitelikleri, öğretme yöntem ve teknikleri, ders planlama ve değerlendirme, farklı disiplinlerde ve disiplinler arası öğretme yöntemleri ile kendi başına aktif öğrenme olmak üzere altı konu yer alıyor. Projenin ilk aşamasını oluşturan 20 uzman eğiticinin eğitimleri bu ayın başında tamamlandı. Bundan sonraki aşamada ise 20 uzman eğitici 160 öğretmenle eleştirel düşünme öğretme ve öğrenme yöntemlerini paylaşacak. Uzman eğiticiler mayıs ve haziran ayı süresince 10 günlük eğitim programlarıyla toplam 160 öğretmene ulaşacak. Bu 160 öğretmen, pilot iller olarak belirlenen İstanbul, Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Adana, Samsun, Kayseri ve Van’da 6600 öğretmene en az beş günlük bir eğitim verecek. Pilot illerin her ilçesinden en az bir okula ulaşacak olan eğitimlerde, ERG tarafından hazırlanan “Düşünen Sınıf İçin Öğretme ve Öğrenme Yöntemleri” kitabı kullanılacak. Başarı ezberle olmuyor Projenin temelleri, Akbank’ın gençlere yönelik ve yenilikçilik içeren bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi yapmak için ERG ile iletişim kurmasıyla atılmış. Sonrasında Akbank ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, İlköğretim Genel Müdürlüğü, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı gibi birimleriyle yapılan toplantılarda proje oluşturulmuş. “Düşünme Gücü” projesinin ezbercilikten uzak, soran ve sorgulayan bireyler yetiştirmek yolunda önemli bir adım olacağına inandıklarını belirten Akbank Strateji ve Kurumsal İletişim Genel Müdür Yardımcısı Burak Tansan, eğitim sisteminin yıllardır tartışılan ‘ezbere dayalı’ anlayışın aşılması yönünde bir atılım hedeflediklerini ifade ediyor. Projeye Akbank tarafından verilen ‘Düşünme Gücü’ isminin içerik ve hedeflerle örtüştüğünü belirten Tansan, “Yarının açık fikirli, yenilikçi ve yaratıcı yetişkinlerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak bize büyük bir heyecan veriyor” diye konuşuyor. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’in “Hayat bize ezberle değil ancak düşünüp sorgulayarak başarılı olabileceğimizi öğretiyor. Hayatta her sorunun birden fazla yanlış cevabı olabileceği gibi, birden fazla doğru cevabı da olabilir” şeklindeki sözlerini hatırlatan Tansan, bu projeyle Türkiye’de özgür ve özgün düşünen, söylenenleri olduğu gibi kabul etmeyen, eleştirel düşünebilen öğrencilerin yetiştirilmesinde katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirtiyor. Projenin uzun vadede amacının, öğrencilere eleştirel düşünme becerisi kazandırmak olduğunu belirten ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder ise “Türkiye’nin sahip olduğu genç nüfus küresel ekonomiye katkıda bulunmak ve toplumsal gelişimi artırmak için değerlendirilmeli. Bu genç nüfusun bunu gerçekleştirebilmesi için de eğitimde kaliteye yatırım yapmanın mümkün olduğu bu dönemde harekete geçmek büyük önem taşıyor” diye konuşuyor. Eğitimde temel başarının, öğretmen eğitiminden ve öğretmene yatırımdan geçtiğini vurgulayan ve öğretmenlerin pek çok olumsuz koşula rağmen harikalar yarattığını belirten Ergüder’e göre asıl amaç, projenin yaygınlaşmasıyla birlikte eğitimlerde aktarılan öğretme ve öğrenme yöntemlerinin zaman içinde öğretmen eğitiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi. İlk aşaması 17 ay olarak planlanan projenin sonuçları detaylı olarak değerlendirilecek. Bu değerlendirme çalışması, projenin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi açısından çok önemli veriler sağlayacak. Sonuçlar projenin daha verimli ve etkin olarak yürütülmesine yol gösterecek. ERG Direktörü Prof. Dr. Üstün Ergüder: Eleştirel düşünme kavramı, ERG kurulduğundan bu yana gündemimizde olan bir konu. Bu konuda 2004’te yayınladığımız, Prof. Dr. İpek Gürkaynak, Prof. Dr. Füsun Üstel ve Prof. Dr. Sami Gülgöz tarafından hazırlanan ‘Eleştirel Düşünme’ adlı bir kitabımız var. Bu kitap 30 ülkede 75 binden fazla öğretmen tarafından kullanılan bir yöntem kitabı. MEB de 2004’te, eleştirel düşünmeyi kazandırılması hedeflenen bir beceri olarak belirledi. Bu çerçevede ‘Düşünme Eğitimi’ adlı bir seçmeli ders oluşturuldu. Altı, yedi ve sekizinci sınıf öğrencileri için tasarlanan bu ders 2006-2007 öğretim yılında altıncı sınıflardan başlayarak uygulamaya konuldu. Yrd. Doç. Dr. Kenan Çayır / İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü: Eleştirel düşünme konusunu ve yöntemlerini okulların gündemine getirmeyi hedefleyen bir proje. Bu çerçevede aldığım eğitimle, eleştirel ve sorgulayıcı düşünme yöntemleri konusunda yeni bir perspektif kazandım. Öğretmenlere ve öğrencilere bu yöntemleri nasıl aktarabileceğimiz konusunda uzun tartışmalar yaptık. Şimdi bizler eleştirel düşünme konusunda bir grup öğretmeni eğitici olarak yetiştireceğiz. Bu öğretmenler de öğrendiklerini binlerce öğretmen arkadaşına aktaracak. Beni heyecanlandıran bir projenin parçası olmaktan mutluyum.]]>