Agos: Eğitimde kültürel dönüşüm gerekiyor

Agos: Eğitimde kültürel dönüşüm gerekiyor

Eğitim Reformu Girişimi’nin 27 Kasım’da Karaköy Minerva Han’da düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna sunduğu Eğitim İzleme Raporu 2017-18’in Agos Gazetesi’nde yer alan basın yansıması aşağıdadır.