Web Sitesi Eğitim 360°
150x50x1


ERG Mayıs- Haziran E-Bülten'i Yayımlandı!
ERG'DEN
90x10x1
280x180x1
14. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Gerçekleşti
“Daima Muhabbet, İnadına Muhabbet" temalı açış oturumuyla gerçekleşen konferansa 904 kişi katıldı; 80 sözlü, 16 poster sunum, 25 atölye ve 2 özel oturum katılımcılarla buluştu. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı, eğitime gönül verenlerin diyaloğunu güçlendirmeye devam etti.
İNCELE
280x180x2
Türkiye'de Eğitime Ayrılan Kaynaklar Bilgi Notu Yayımlandı
Bilgi notunda ERG, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerinden eğitime ayrılan kaynakların yıllar içerisindeki gelişimi ve yöneltildiği alanlara odaklanıyor; mevcut durum ve gereksinimler üzerinden artışına ihtiyaç duyulabilecek alanları tartışıyor.
İNCELE
280x180x1
ERG, OECD Forum'da
Sivil toplumun farklı kesimlerinden fikir önderlerini bir araya getiren OECD Forum bu yıl 6 - 8 Haziran'da Paris'te gerçekleşti. Akademi, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve hükümetlerin bir araya gelerek toplumların karşılaştığı zorluklar karşısında fikir ve politikalarını paylaştığı büyük etkinliğe ERG de katıldı.
İncele
280x180x2
Öğretmen Ağı Denizli'de
Öğretmen Ağı, “Kapsayıcı Eğitim ve Öğretmenler: Disiplinlerarası Öğrenme İmkanları ve Alternatif Materyaller” panel ve atölye çalışmalarıyla Denizli’deki öğretmenler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Kapsayıcı eğitim, eşitlik ve adalet, erişilebilirlik, yardım kampanyaları konularında bilgi ve deneyimler paylaşıldı.
İncele
280x180x1
ERG Velilerle Buluştu
ERG, eğitimin en önemli paydaşlarından olan velilerle bir araya geldi. ERG'nin ev sahipliğindeki toplantıya toplumun farklı kesimlerinden veliler katılım gösterdi. Toplantıda Eğitim İzleme Raporu 2015-16’nın çıktıları konuşuldu, velilerin gözünden eğitim sistemi değerlendirildi, gelecek projeler için fikir alışverişi yapıldı.
İncele
280x180x2
ERG, ENSEC Konferansı'nda
European Network of Social Emotional Competence (ENSEC) ağı tarafından Stockholm’de, okullarda sosyal ve duygusal becerilerin desteklenmesi ve sınıflarda kapsayıcılığın iyileştirilmesi konulu konferans düzenlendi. Çocuğun iyi olma haline dair proje fikirlerine ilham toplamak için ERG de konferanstaydı.
İncele
TÜRKİYE'DEN
90x10x1
280x180x1
İlk İş Babalık Projesi
Anne-Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), "İlk İş Babalık" projesini hayata geçirdi. Türkiye'de çocuğun gelişiminde babalığı odağa almasıyla bir ilk teşkil eden projenin, "Türkiye'de İlgili Babalık ve Belirleyicileri" başlıklı araştırma raporu da yayımlandı. Araştırma, babaların çocuklarıyla geçirdikleri zaman, ilgi gösterme yolları, çocuk bakımı ve gelişiminde aldıkları sorumluluklar gibi konularda toplumsal yapının babalığı nasıl şekillendirdiğini veriler ışığında tartışıyor.  
İNCELE
280x180x2
I. Çocuk Hakları Sempozyumu Gerçekleşti
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Çocuk Hakları Komisyonunun “Ben Çocuğum Haklarım Var” teması ile 10-11 Haziran tarihlerinde Cezayir Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdiği sempozyumda çocukların maruz bırakıldığı farklı hak ihlalleri farklı oturumlarla ele alındı. Ayrıca, ilgili alanda çalışan akademisyenler, hak savunucuları, sosyologlar, avukatlar, gazeteciler, psikiyatristler ve psikologlar bir araya gelerek paylaşımlarda bulundular.
İNCELE
280x180x1
Türkiye’nin Eğitim, Öğrenim ve Çalışma Sürecinde Olmayan Gençleri Analizi
SETA'nın yayımladığı analiz, Türkiye'de yeni bir terim olan NEİY (Ne Eğitimde ne İstihdamda ne de Yetiştirmede) olarak isimlendirilen, 15-29 yaş grubunda olup eğitim, öğrenim ve çalışma süreçlerinin dışında kalan gençlerin Avrupa ve Türkiye’deki genel durumlarını inceliyor ve konuya dair Avrupa'dan uygulama örnekleri sunuyor.
İNCELE
280x180x2
Dünya Mülteciler Günü Paneli: "Bir Arada Yaşamak"
Ayrımcılığa karşı mücadele yöntemlerininin ve bir arada yaşamı güçlendiren pratiklerin tartışıldığı Dünya Mülteciler Günü Paneli 18 Haziran'da İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) tarafından Cezayir Toplantı Salonunda gerçekleştirildi. Panel konuşmacılarından Mesud Horo'nun konuşması ise genç mültecilerin eğitim alanında karşılaştıkları sorunlara odaklandı.
İNCELE
DÜNYADAN
90x10x1
180x120x1
Geleceği Kurma: Çocuklar ve Zengin Ülkelerde Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Raporu
UNICEF, yeni raporuyla aralarında Türkiye'nin de yer aldığı refah düzeyi orta ve yüksek seviyedeki 41 ülkede çocukların iyi olma hallerini Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından 2015'te belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri bağlamında mercek altına alıyor.   
İNCELE
180x120x2
Göçmen Gençliğin Kültürleşme ve Okula Uyum Araştırması
Göçmen gençliğin, yerleşilen ülkelerde kültürleşmesi (kültürel anlamda etkilenmesi) ve okula uyum sağlaması arasındaki ilişki araştırıldı. Yayımlanan araştırma makalesi, PISA verilerinden yararlanarak 6 Avrupa ülkesindeki farklı kültürel etkileşim atmosferi ve politikaların okula uyum üzerinde görülen farklı etkilerini değerlendiriyor.
İNCELE
180x120x3
Güçlü Başlamak: Erken Çocukluk Eğitimi ve Bakımından İlk Öğretime Geçişler Raporu
Okul öncesi eğitimden ilk öğretime geçiş sürecinin çocukların ilerleyen akademik ve sosyal yaşamlarına etkisi büyük. Bu önemli sürecin dizaynı, uygulanması, yönetilmesi ve izlenmesine dair farklı OECD ülkelerinde uygulanan politikaların derlendiği rapor OECD tarafından yayımlandı.
İNCELE
ÖNERİYORUZ
90x10x1
180x120x1
Çocuğunuzun Ödev Yerine Yapması Gereken 30 Şey
Eğitimpedia, Amerikalı eski bir öğretmenin kaleme aldığı, çocuklara akademik başarı kaygısıyla yüklenen, yaz tatili için verilen uzun ve zorlayıcı ödevler yerine, onların kendilerini başka alanlarda geliştirebilecekleri, farklı yetkinlikler kazanmalarına yardımcı olan aktiviteler önerdiği yazıyı Türkçe’ye çevirdi. Yaz tatiline girerken çocuklar, gençler ve veliler için öneriyoruz.
İNCELE
180x120x2
İsveç'in Cinsiyet Ayrımı Gözetmeyen Anaokulları
Toplumsal cinsiyet ayrımı yapmayan anaokullarında oyuncaklar geleneksel cinsiyet rollerine göre paylaştırılmıyor. Her çocuk, cinsiyetinden bağımsız, dağınık ya da düzenli, içedönük ya da dışadönük, her nasılsa olduğu gibi kabul görüyor. Quartz, çocukların duygularının cinsiyet rollerine takılmadan keşfetmeye teşvik edildiği İsveç'teki bu okulları sayfalarına taşıdı. 
İNCELE
180x120x3
Bilim Portalı Sarkaç Yayında
Bilim Akademisi'nin doğa bilimlerinden siyasete, mühendislikten ekonomiye birçok konuda içerik sunan bir bilim portalı olarak hayata geçirdiği Sarkaç yayında. Portal, dünyada ve Türkiye’de doğa bilimleri ve sosyal bilimler alanlarındaki en son gelişmeleri ve kamuoyunu ilgilendiren konularda uzman akademisyen değerlendirmelerini Bilim Akademisi'nin bilimsel standartları çerçevesinde sunuyor.
İNCELE
EĞİTİM GÜNDEMİ
90x10x1
48x48x4
Din Dersi 2 Saate Çıktı
14 Haziran, Hürriyet
MEB, liselerde okutulan ders çizelgelerini güncelledi. Hazırlık ve 9’uncu sınıftan başlamak üzere kademeli uygulanacak yeni düzenlemeye göre, liselerde zorunlu olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'nin haftalık ders saati 1’den 2’ye çıktı. 10’uncu sınıfa haftada 2 saat Felsefe dersi gelirken Anadolu lisesinde haftalık 3 saat olan Biyoloji 2 saate indi. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi de 12’nci sınıfa alındı. Anadolu liselerinde 9’uncu sınıftaki birinci yabancı dil ders saati ise haftada 6’dan 4’e indi.
48x48x5
Öğretmen Strateji Belgesi Açıklandı
9 Haziran, Sözcü
Yayımlanan MEB Öğretmen Stratejisi'ne göre, 2019 yılına kadar öğretmen yetiştiren kurumlar yeniden yapılandırılacak. 2017 yılı sonuna kadar Öğretmen Akademisi kurulacak. 2018 sonuna kadar Kariyer Basamakları uygulaması yeniden düzenlenecek ve 2018 yılına kadar da performans değerlendirme uygulaması başlatılacak. Ayrıca öğretmenlere dört yılda bir yeterlilik sınavı yapılacak.
En güzel an
90x10x1
500x300
YAKLAŞAN ETKİNLİKLER
90x10x1
300x280x1
Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı
16x16x1 Nesin Matematik Köyü                        16x16x2 21-27 Ağustos                                             
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Merkezi (SEÇBİR) ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (SU Gender) işbirliğiyle Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sertifika Programı açılıyor. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin güçlendirilmesini amaçlayan programa sosyolojiden psikolojiye, hukuktan öğretmen deneyimlerine, edebiyattan medyaya farklı alanlardan akademisyen ve uzmanlar katkı sunacak.
300x280x2
Liseliler İçin Felsefe Yazokulu
16x16x3 Nesin Matematik Köyü 16x16x4 7 -13 Ağustos
 Günümüzden Antik Yunana, felsefe tarihini etkilemiş temel düşünür ve düşünüşleriyle tanıştırma amacıyla başlıca felsefe alan ve akımlarına bir giriş niteliği taşıyan Liseliler İçin Felsefe Yazokulu, ilgilenen lise öğrencilerini Nesin Matematik Köyü'ne davet ediyor.
erg Blog
90x10x1
300x280x3
Daima Muhabbet, İnadına Muhabbet
32x32x8 5 Mayıs, 2017                       
14. Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nın açış oturumunun teması "Daima Muhabbet, İnadına Muhabbet" olarak belirlenmişti. Bu temayla ERG, bizi ayıran duvarlar yerine köprüler inşa etmemiz gerekliliğini vurgulamaya çalıştı.
İNCELE
300x280x4
Eğitime 5 Dakika Ayırın!
32x32x9 23 Mayıs, 2017                     
ERG Blog'da "Eğitime 5 Dakika" yazı dizisi başladı. Yazı dizisinde, ERG'nin çalışmaları ve eğitimdeki gelişmeler üzerine görüşleri, 5 dakikada okunabilecek uzunlukta sunulacak. Yazı dizisinin ilkinde mültecilerin eğitimi ele alınıyor.
İNCELE
48x48x17
0 212 292 05 42
48x48x18
erg@sabanciuniv.edu
48x48x18
Karaköy / İstanbul
40x40x1 40x40x3 40x40x3 40x40x3
© ERG 2017, Tüm Hakları Saklıdır