Din Eğitimi Dünyanın Gündeminde

Yeni Asya, Naciye Kaynak 
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Kaymakcan, özellikle 11 Eylül sonrasında din eğitimi konusu üzerine ciddî çalışmalar yapıldığına dikkat çekti.  
Eğitim Reformu Girişimi, Sabancı Üniversitesi’nin Karaköy Minerva Han’da “Türkiye’de Din ve Eğitim: Değişim İhtiyacı” başlıklı panel düzenledi. Panelde “Yeni Ortaöğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programı” hakkında bir değerlendirme konuşması yapan Doç. Dr. Recep Kaymakcan, “Son beş yılda din eğitimi konusunda yayınlanan İngilizce makale kadar belki elli yılda yazılmamıştır” dedi. UNESCO’nun, Avrupa Konseyi gibi kurumlarının din eğitimi konusuna eğildiklerini ifade eden Kaymakcan, Amerika’nın da kendi güvenliği için Müslüman ülkelerdeki din eğitmi konusuyla ilgilendiğini söyledi. Lise ve dengi okullarda din dersine seçmeli olarak yer verilmeye başlanıldığı 1967 yılından 2005 yılına kadar neredeyse hiç değişiklik yapılmadığına dikkat çekerek, 23 yıl sonra yapılan değişikliği olumlu bir adım olarak niteledi. Kaymakcan, sosyal barış ortamının geliştirilmesi için din kültürü ve ahlâk bilgisi derslerinin önemli olduğunu vurguladı. İHL’LERDEKİ EĞİTİM YETERSİZ TESEV için “İmam Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler” raporunu hazırlayanlardan İrfan Bozan da imam hatip liselerindeki eğitimin, Türkiye’nin din görevlisi ihtiyacını karşılayacak yeterlilikte olmadığını, gençlerin din öğrenme talebi için de fazla ağır program içerdiğini söyledi. Bozan, bu iki unsurla birlikte laiklik ilkesinin de gündemde tutularak bu konuda çalışılması gerektiğini belirtti. DİN EĞİTİMİ, ÖRGÜN EĞİTİMDE VERİLMELİ Ensar Vakfı Başkanı Ahmet Şişman din eğitiminin örgün eğitim içinde, isteğe bağlı ve yükseköğrenimini din eğitimi üzerine yapmış kişilerce verilmesinden yana olduklarını söyledi. Türkiye’de din konusunda çoğunluğun doğru bilgi istediğini fakat bulamadığını iddia eden Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan Bermek ise din dersi müfredatına aleviliğin alınış tarzını samîmî bulmadığını söyledi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Ayhan da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin zorunlu olması, din eğitiminin ise isteğe bağlı olması gerektiğini ifade etti. Ayhan, “Bu derslerin içerikleri de beş yılda bir gözden geçirilmeli” dedi.  ]]>