Kolejli Sayısında Rekor Artış

Kolejli Sayısında Rekor Artış

Milliyet, Ozan Ömer Kaduker

ERG’nin Eğitim İzleme Raporu’na göre özel okulda eğitim gören öğrenci oranı 5 yılda iki kat arttı. Öğretim programlarında öğrenciye beceri kazandırmaktan uzaklaşıldı, ilkokulda okullaşma oranı yüzde 94,4’ten yüzde 91,2’ye düştü. Kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranı artarken, devamsızlık yapan öğrenci sayısı ise azaldı.