Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 23 Şubat’ta Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’nda tartışılan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ardından kamuoyunda yaşanan tartışmaların doğru bir temelde gerçekleşmesine katkı yapmak için konuya ilişkin bilgi notları hazırladı.

18 Soruda 4+4+4 Yasa Teklifi

Kesintisiz Temel Eğitim Nedir?

Meslek Eğitimine Başlama Yaşında Uluslararası Eğilim

Okulöncesi Eğitim Neden Yasayla Zorunlu Kılınmalı?

Yasa Teklifi Kırsalda Taşımalı Eğitimi Engelleyebilir Mi?

Din Eğitimi Bilgi Notu

TBMM Genel Kurulu’nda Görüşülmeye Başlanan “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Hakkında Değerlendirme 

ERG, bilgi notlarına ek olarak 27 Mart’ta Genel Kurul’da görüşülmeye başlanan teklife ilişkin bir değerlendirme hazırladı.

4+4<8 Güncellenmiş Bildirge

ERG, alt komisyon görüşmeleri ışığında güncellenen yeni yasa teklifine ilişkin 4 Mart 2012’de bir bildirge hazırlamıştır.

Gerekçeli Arka Plan Belgesi

ERG, bildirgeye dayanak oluşturan ve güvenilir bir veri temelinden hareketle hazırlanan güncellenmiş gerekçeli arka plan belgesi yasa teklifinin yürürlüğe girmesinin Türkiye eğitim sistemine doğuracağı olumsuz sonuçları ortaya koyuyor.

Bildirge

ERG’nin, konuya ilişkin 20 Şubat 2012’de hazırladığı ilk bildirgedir.

Gerekçe Metni

ERG’nin konuyla ilgili yayımladığı bildirgeye dayanak oluşturan gerekçe metnidir.