264 Milyon Çocuk Okul Görmüyor

Türkiye’de öğretmenlere duyulan güven, eğitim sistemine duyulan güvenin üzerinde. UNESCO Küresel Eğitim İzleme Raporu’na göre, öğretmenlere duyulan güven 10 üzerinden yaklaşık 6.5 iken eğitim sistemine duyulan güven yaklaşık 4.5. Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Küresel Eğitim İzleme Raporu’ndaki dünya ve Türkiye ile ilgili önemli tespitleri bir araya getirdi. Rapor, matematik alanında en düşük düzeyde becerilere sahip olan öğrencilerin yüzdesinin gerek ilkokul, gerekse ortaokul ve lise seviyesinde birçok ülkede düşük olduğunu gösteriyor. Singapur, Kore, Hong Kong’da öğrencilerin tamamına yakını temel matematik becerilerine sahipken Türkiye’de bu oran yüzde 70’te kalıyor.       Özerklik azaldı Rapora göre, Türkiye’de engeli olduğunu belirten 18-24 yaş arası gençlerin okuldan erken ayrılma oranı yüzde 60’ın üzerinde. Bu seçilmiş 25 Avrupa ülkesi içindeki en yüksek oran. Raporda dikkat çekici bir başka bulguya göre Türkiye, öğretmenlerin ders içeriğine karar vermede en az söz sahibi olduğu ülkelerden biri ve öğretmenlerin bu konudaki özerkliği 2006’dan 2015’e dek giderek azalmış. Türkiye’de öğretmenlerin derslerin içeriğine karar verebildiği okulların oranı yüzde 20’nin altında kalırken, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Estonya’da bu oran yüzde 100’e yakın. Altyapı sorunu Fiziksel altyapı sorunları, dezavantajlı öğrencilerin öğrenim gördüğü okulları daha olumsuz etkiyor. Türkiye’de, dezavantajlı öğrencileri olan okul yöneticilerinin yüzde 69’u öğretimin fiziksel altyapı sorunlarından etkilendiğini belirtiyor. Türkiye’deki ilköğretim okulu müdürlerinin yüzde 60’tan fazlası, okullarında yeterli öğretim alanı olmamasının öğretimi engellediğini belirtiyor. Müdürlerin yarıdan fazlası da, okuldaki ısıtma ve soğutma sisteminin öğretimi engellediğini belirtiyor. Türkiye her iki konuda da değerlendirilen 13 ülke arasında en yüksek oranlara sahip. Kızlar daha başarılı Matematik okuryazarlığındaki cinsiyetler arası farkı ilkokulda kızların, ortaokul ve lisede ise erkeklerin aleyhine. Raporda bulunan cinsiyet eşitliği endeksine göre Türkiye’de kızlar hem 4 hem de 8. sınıflar düzeyinde matematikte daha başarılı. Türkiye’de özel okullarda öğrenim gören çocukların sayısı son yıllarda hızla artıyor; buna bağlı olarak aileler tarafından yapılan eğitim harcamaları da artıyor.]]>