220 Bin Çocuğun Sisteme Kaydı Yok

Milliyet, Şakir Aydın Sabancı Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Eğitim Reformu Girişimi’nce (ERG) hazırlanan 2008 Eğitim İzleme Raporu, İstanbul’un eğitimdeki içler acısı halini gözler önüne serdi. Rapora göre, İstanbul, ilköğretimde derslik başına 49 öğrenciyle en kalabalık sınıflara sahip il olurken, yine okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranında da yüzde 25’in altında kalan 8 ilden biri oldu. Türkiye genelinde nüfus kaydı olan 6-13 yaş arası yaklaşık 220 bin çocuğun da eğitim sistemine kayıtlı olmadığı belirlendi. 6 aylık bir çalışma sonucunda hazırlanan rapor dün Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi’nde açıklandı. Toplantıya Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.?Tosun?Terzioğlu, ERG?Yürütme Kurulu Üyesi ve Aydın?Doğan Vakfı (ADV) Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı ve Eğitim?Reformu Girişimi Koordinatör Yardımcısı Batuhan?Aydagül katıldı. Toplantıda konuşan Fetvacı, ADV’nın, güçlü bir demokrasi ile saygın bir toplum olmanın ancak iyi eğitimli bireyler ile sağlanacağı inancıyla, giderlerinin büyük çoğunluğunu eğitim için harcadığını söyledi. Raporda, Türkiye genelinde 2008-2009 öğretim yılı itibariyle nüfus kaydı olan 6-13 yaş grubundan 129 bin 420’si kız, toplam 220 bin 19 çocuğun eğitim sistemine kayıtlı olmadığının belirlendiği açıklandı. Rapordan bazı başlıklar şöyle: –  Türkiye’de eğitime ayrılan kamu kaynakları yetersizdir. Okul öncesi ve orta öğretimde öğrenci başına harcanan para düşük. –  İlköğretimde üst sınıflara çıkıldıkça kızların eğitime katılımı azalmakta. –  15-19 yaş arası nüfusun yüzde 15’i ilköğretim diploması sahibi değil. –  İlköğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD’de 16.2 iken Türkiye’de 23.6. –  İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı Batı Karadeniz’de 24, Güneydoğu Anadolu’da 44, İstanbul’da 49. –  İlköğretimde hedefe ulaşılması için 55 bin ile 60 bin arasında dersliğe gereksinim var. –  Ülke genelinde bilgisayar başına 23 öğrenci düşerken, bu oran Kilis’te 4, Düzce’de 6, Gaziantep’te 43, Batman’da ise 49. Değerlendirme –  MEB’in yeniden yapılandırılması 2004’ten bu yana gündemde olmasına rağmen henüz somut bir adım atılmamıştır. –  Uygulanan birçok politika veya programın ampirik değerlendirilmesi eksik. –  Mesleki eğitimle-akademik eğitim arasındaki keskin farklar azaltılmalı. –  İlkokul öncesi okullaşma oranı yüzde 25’in altında olan 8 ilde altyapı eksikliklerinin tamamlanması için gerekli sermaye giderleri 2010 bütçesine koyulmalı. Öneriler –  MEB’in kurumsal kapasitesi ve insan kaynakları güçlendirilmeli. –  Eğitime kayıt ve devamda, geliri sürekli olmayan çocuklara dikkat edilmeli. –  Okul öncesi eğitim yaygınlaştırılmalı. –  Öğretmenlerin entelektüel birikim, beceri ve yeterliliklerini geliştirecek yeni politika ve programlar oluşturulmalı. –  Ortaöğretime yeni bir paradigma üzerinden bakılmalı.]]>