Eğitim İzleme Raporu 2017-18 Yayımlandı

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), on birinci Eğitim İzleme Raporunu kamuoyuyla paylaştı.Raporda, eğitime ayrılan kaynaklar, eğitime erişim, güncel öğretmen politikaları, eğitimin içeriği, eğitim ortamları ve eğitimin çıktılarına dair veriler paylaşıldı. Bu yıl ilk kez, öğrenimini tamamlamış ya da sürdürmekte olan gençlerin istihdam durumları, değerleri, siyasi katılım […]

Eğitim İzleme Raporu 2017-18

11 yıldır eğitimi izliyor Eğitim İzleme Raporları’nda değerlendiriyoruz. Eğitim İzleme Raporları’nda eğitimin durumu pek çok boyutta ele alınıyor ve “tüm çocukların nitelikli eğitime erişiminde mevcut durum nedir?” sorusuna yanıt aranıyor. Geçtiğimiz yılın gelişmelerini ele alan Eğitim İzleme Raporu 2017-18, bu soruyu yanıtlarken, yalnızca son yılın […]