Eğitim İzleme Raporu 2016-17

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) eğitim alanında yaşanan gelişmeleri 10 yıldır izliyor ve Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla değerlendiriyor. Eğitim İzleme Raporu 2016-17’de eğitime ayrılan kaynaklara, eğitime erişime, güncel öğretmen politikalarına, eğitimin içeriğine, eğitim ortamlarına ve eğitimin çıktılarına dikkat çekiyor.

Eğitim İzleme Raporu 2016-17

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 10 yıldır eğitimi izliyor ve eğitim alanında yaşanan gelişmeleri Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla değerlendiriyor. ERG, Eğitim İzleme Raporu 2016-17’de“güncellenen” öğretim programlarını, Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 bağlamında öğretmen politikalarını; özel okullardaki artışı ve teşvikleri; eğitim harcamalarını; eğitim ortamlarını, Suriyeli çocukların eğitimine ilişkin gelişmeleri ve […]

Eğitim İzleme Raporu 2016-17

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), 10 yıldır eğitimi izliyor ve eğitim alanında yaşanan gelişmeleri Eğitim İzleme Raporları aracılığıyla değerlendiriyor. ERG, Eğitim İzleme Raporu 2016-17’de “güncellenen” öğretim programlarını, Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 bağlamında öğretmen politikalarını; özel okullardaki artışı ve teşvikleri; eğitim harcamalarını; eğitim ortamlarını, Suriyeli çocukların eğitimine […]