Toplum Yararına Okullar: Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenmek

Demokrasi, göç, küreselleşme gibi etkenlerden kaynaklanan toplumsal değişimlerin beraberinde getirdiği güçlüklerin aşılmasında okullar nasıl bir rol oynayabilir? Vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları, okulların bu rolüne nasıl destek verebilir? Eğitim Reformu Girişimi, bu sorulara cevap vermek ve Avrupa’da bu alandaki bazı uygulama ve fikirleri paylaşmak […]

Toplum Yararına Okullar: Avrupa’da Demokrasiyi Öğrenmek

Demokrasi, göç, küreselleşme gibi etkenlerden kaynaklanan toplumsal değişimlerin beraberinde getirdiği güçlüklerin aşılmasında okullar nasıl bir rol oynayabilir? Vakıflar ve diğer sivil toplum kuruluşları, okulların bu rolüne nasıl destek verebilir? Eğitim Reformu Girişimi, bu sorulara cevap vermek ve Avrupa’da bu alandaki bazı uygulama ve fikirleri paylaşmak […]