Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Yayınları

2005’te AÇEV, ERG ve Ka-Der ortaklığında yürütülen proje kapsamında hazırlanan yayınlar Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi, Türkiye’de kız çocuklarının ve kadınların eğitim hizmetlerine ulaşmasını ve buna paralel olarak toplumsal hayata katılımlarını sistematik olarak etkileyen/ engelleyen tutum, uygulama ve politikalara karşı müdahaleler gerçekleştirmeyi […]

Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi Yayınları

2005’te AÇEV, ERG ve Ka-Der ortaklığında yürütülen proje kapsamında hazırlanan yayınlar Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi, Türkiye’de kız çocuklarının ve kadınların eğitim hizmetlerine ulaşmasını ve buna paralel olarak toplumsal hayata katılımlarını sistematik olarak etkileyen/ engelleyen tutum, uygulama ve politikalara karşı müdahaleler gerçekleştirmeyi […]