18 Soruda “4+4+4 Yasa Teklifi” ve ERG’nin Güncel Gerekçeli Değerlendirmesi

18 Soruda “4+4+4 Yasa Teklifi” ve ERG’nin Güncel Gerekçeli Değerlendirmesi

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), TBMM Genel Kurulu’na gönderilen yasa teklifiyle ilgili süreci başından beri yakından izliyor ve kamuoyunun bilgilenmesi ve tartışmaların bilimsel dayanaklardan beslenmesi için çaba harcıyor.

ERG’nin hazırladığı 18 Soruda 4+4+4 Yasa Teklifi belgesi bu süreçte derlediğimiz veriler ve yaptığımız araştırmalar ışığında yeni düzenlemeye ilişkin olası sorunların yanıtlarını sunuyor. “Kesintisiz”/kademesiz eğitime ilişkin bilgiler, okula başlama yaşının nasıl hesaplandığı, ortaokulların nasıl yapılandırılacağı ve okulöncesi eğitimin nasıl sürdürüleceğine ilişkin birçok soruya yanıt sunan belge, TBMM Genel Kurulu görüşmeleri sırasında milletvekilleri ile de paylaşıldı.

ERG’nin tartışmaların güvenilir bir veri temelinden beslenmesi için hazırladığı TBMM Genel Kurulu’nda Görüşülmeye Başlanan “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Hakkında Değerlendirme ise ilköğretimin dörder yıllık iki kademeye ayrılması, öğrencilerin ilköğretim ikinci kademede (ortaokulda) farklı programlara ayrıştırılması, ilköğretime başlama yaşı, okulöncesi eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınmaması vb. konuları uluslararası veriler ışığında inceliyor. Değerlendirme, aynı zamanda yeni düzenlemenin yönetim ve finansman boyutunda da ne gibi değişiklikler öngördüğüne ilişkin bilgi veriyor.

18 Soruda 4+4+4 Yasa Teklifi belgesi için tıklayınız.

TBMM Genel Kurulu’nda Görüşülmeye Başlanan “İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Hakkında Değerlendirme yayını içinse buraya tıklayınız.