Eğitime Ayrılan Para Artıyor, Pay Sabit Kalıyor

Eğitime Ayrılan Para Artıyor, Pay Sabit Kalıyor

Sabah

Türkiye’de eğitime 2003 yılında 26 milyar TL ayrılırken, 2008’de bu rakam 31.23 milyar TL’ye çıktı. Buna rağmen Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’ya (GSYİH) oranı ise aynı kaldı. Eğitim Reformu Girişimi tarafından hazırlanan 2008 Eğitim İzleme Raporu’nu açıklayan Girişim Koordinatör Yardımcısı Batuhan Aydagül, Fransa’da nüfusun yüzde 25’inin 5-24 yaş arası çocuk ve gençlerden oluştuğunu, GSYİH’den bu ülkenin eğitime yüzde 5.7 kaynak ayırdığını, Türkiye’deki aynı yaş grubunun nüfusun yüzde 38’ini oluşturmasına karşın, kamudan ayrılan payın ancak yüzde 3.2 olduğunu söyledi. Read More