Mutsuz ve başarısız çocukların ülkesi

Mutsuz ve başarısız çocukların ülkesi

BİR yandan TEOG’un kaldırılmasını bir yandan da üniversite sınavlarının değişmesini tartışıyoruz. Tüm bu tartışmalar ise öğrencileri etkiliyor.Türkiye’deki çocuklar başka ülkelerdeki yaşıtları ile kıyaslandığında zaten mutsuzlar. Bunu da 15 yaşındaki çocukların okuma, anlama, fen ve matematik becerilerini değerlendiren PISA verileri söylüyor. Read More

Batıda 6’ya Giden Öğrenci Doğuda 8.sınıf Düzeyinde

Batıda 6’ya Giden Öğrenci Doğuda 8.sınıf Düzeyinde

Hürriyet, Esra Ülkar

ERG’nin ‘Eğitim İzleme Raporu 2016-17’ye göre, 2019’da bitirilmesi planlanan ikili eğitim için yeterli bütçe ayrılmadı. TEOG yerine gelecek sistemin ekonomik durum ve başarı arasındaki ilişkiyi göz önünde bulundurması önemli. Ayrıca PISA 2015’ten edinilen bulgulara göre, batı ile doğudaki öğrenciler arasında neredeyse iki okul yılı gibi ciddi bir fark olduğu vurgulandı. Read More

Kolejli Sayısında Rekor Artış

Kolejli Sayısında Rekor Artış

Milliyet, Ozan Ömer Kaduker

ERG’nin Eğitim İzleme Raporu’na göre özel okulda eğitim gören öğrenci oranı 5 yılda iki kat arttı. Öğretim programlarında öğrenciye beceri kazandırmaktan uzaklaşıldı, ilkokulda okullaşma oranı yüzde 94,4’ten yüzde 91,2’ye düştü. Kız çocuklarının ortaöğretimde okullaşma oranı artarken, devamsızlık yapan öğrenci sayısı ise azaldı. Read More

Eğitimin Röntgeni!

Eğitimin Röntgeni!

Vatan, İlker Akgüngör

Eğitim Reformu Girişimi’nin raporu Türkiye’de eğitimin durumunu gözler önüne serdi. Rapora göe Türkiye’de ilkokul seviyesinde okullaşma düştü. Olumsuzluklara rağmen Fen’de dünyayı yakaladık. Kız çocuklarının eğitime katılımı arttı. Read More