Yeni Bir Fikir Üretim Merkezi: Eğitim Reformu Girişimi

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişimdir. Yapısal dönüşümün ana unsurları, eğitimde karar süreçlerinin veriye dayalı olması, paydaşların katılımıyla gerçekleşmesi, her çocuğun kaliteli eğitime erişiminin güvence altına alınmasıdır.

2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişim olmasıyla Türkiye sivil toplumu için iyi bir örnek oluşturur.

ERG çalışmalarını, Eğitim Gözlemevi ve ATÖLYE ortak girişimiyle oluşturduğu Eğitim Laboratuvarı birimleriyle yürütür.

Eğitim Gözlemevi, okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretimi ilgilendiren politikalara ve uygulamalara ilişkin bağımsız, bilimsel ve yapıcı görüş sunarak eğitimdeki güncel gelişmelerin izlenebildiği bir kaynak olmaya çalışır. Eğitimde izlediği gelişmeleri, dokuz yıldır yayımladığı Eğitim İzleme Raporları, araştırma ve politika belgeleriyle kamu ve kamuoyuyla paylaşarak, eğitim politikalarının süreç ve çıktılarını iyileştirmeye, kamuoyunu bilgilendirmeye çalışır.

Eğitim Laboratuvarı, ERG’nin eğitime dair birikimini ve uzmanlar ağını, iş ortağı ATÖLYE’nin tasarım ve teknoloji yetkinlikleriyle bir araya getirerek eğitimde yaratıcı ve yenilikçi çözümler  geliştirir. Eğitimde fark yaratmak isteyen ve eğitime gönül veren eğitimcilerin, kişilerin ve kurumların bir araya geldiği, iyi örnek ve materyallerini paylaştığı, etkileşimde bulunduğu ve birbirlerinden öğrendiği Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nı düzenler. Türkiye’nin ilk öğretmen festivali Öğretmen İçin Festival ile öğretmenlere keyifli zaman geçirmeleri ve ortak üretime geçmeleri için “karşılaşma” ortamı sunar.

Tarihçemiz

Sayılarla ERG

37692 Ulaştığımız kişiler
122 Yayınlarımız
16 Projelerimiz
1097 Basın Yansımalarımız

ERG Galeri